Europese onderneming die jou niet betaalt?

Laat een gerechtsdeurwaarder een aanmaning sturen naar je klant


Zit je professionele klant in het buitenland? Dan is de manier waarop je onbetaalde facturen geïnd kunnen worden wat anders dan bij een Belgische klant. In dat geval kun je de IOS-procedure niet gebruiken, aangezien dit Belgische wetgeving is en enkel tegen bedrijven in België kan worden ingeschakeld.


Dat wil echter niet zeggen dat je niets kan doen in een dergelijk geval. Direct een procedure opstarten in het buitenland is niet evident. Daarom hebben wij in samenwerking met ons netwerk van gerechtsdeurwaarders een nieuwe aanpak ontwikkeld.

Via dit netwerk bieden we je de mogelijkheid om een gerechtsdeurwaarder een minnelijke aanmaning te laten versturen naar je Europese klant. Een dergelijke actie maakt veel meer indruk dan de zoveelste herinneringsmail of -telefoon. In heel wat gevallen zal dit je klant ertoe aanzetten om toch tot betaling over te gaan. Doet hij dat niet en beslis je om toch tot een juridische procedure over te gaan, dan heb je alvast een duidelijk bewijs voor de rechtbank dat je alles in het werk hebt gesteld om het bedrag te innen.

Hoe verloopt deze procedure?
 

1) Selectie gerechtsdeurwaarder

Wanneer je een dossier indient bij Unpaid, zetten wij onmiddellijk één van onze gerechtsdeurwaarders aan het werk.

2) Versturen van de aanmaning

Zijn er geen problemen bij de solvabiliteitscontrole, dan stuurt de gerechtsdeurwaarder de aanmaning naar je klant.

3) Je klant betaalt

Eens je klant betaald heeft, stort de gerechtsdeurwaarder de gelden naar je door. Je ontvangt het totale factuurbedrag.

4) Afsluiten van het dossier

Als je dossier geregeld is of als er innen de 6 weken na het versturen van de aanmaning geen reactie is, sluiten wij het dossier af. Indien je in het tweede geval beslist om de stap naar de rechtbank te zetten, kunnen wij jou of je advocaat alle mogelijke stukken bezorgen die je kunt toevoegen aan het dossier.

Hoeveel kost deze procedure?

Voor deze procedure vragen wij een vast bedrag van € 95 (excl. btw). In tegenstelling tot de IOS-procedure spreken we hier niet van een voorschot, maar een kost. Deze kan dus niet toegevoegd worden aan het dossier.

Start met indienen