Algemeen

Wat is unpaid?

Unpaid is een initiatief van het advocatenbureau DE GROOTE – DE MAN en werd als reactie gecreërd op de wet met betrekking tot Invorderingen onbetwiste Geldschulden. Met dit online platform kan u uw onbetaalde niet-geprotesteerde facturen, ten aanzien van ondernemingen, innen met een minimum aan kosten en inspanningen.

Wat is er bijzonder aan de nieuwe procedure Invorderingen onbetwiste schuldvorderingen?

Met deze nieuwe procedure kan u een betaling afdwingen van een schuldenaar zonder de tussenkomst van een rechter. Dit wil zeggen dat u met een minimum aan kosten en inspanning, uw factuur op heel snelle termijn kan innen.

Voordelen

Waarom zou ik deze dienst gebruiken?

U kan met minimale inspanningen uw onbetaalde niet-geprotesteerde facturen laten innen, zonder een afspraak te moeten maken met een advocaat. De kosten zijn bovendien zo laag dat u wel gek moet zijn om hier geen gebruik van te maken.

Wat zijn mijn voordelen?

  • U kan alles zelf online ingeven.
  • U hebt snel uw geld.
  • U krijgt onmiddellijk een antwoord of u onze dienst kan gebruiken voor uw facturen.
  • Het kost u op het einde van de rit vaak niets en u krijgt meer dan de hoofdsom terugbetaald!

Kosten

Wat kost unpaid?

Eigenlijk kost dit alles u niets, want alle kosten worden gerecupereerd op uw klant. U dient wel deze beperkte kosten voor te schieten.

De kostprijs van deze dienst is opgesplitst in twee soorten kosten. Enerzijds de kosten van de controle door de advocaat van de geldigheid van uw dossier (40 Euro excl. Btw), anderzijds de kost van de gerechtsdeurwaarder om ter plekke te gaan en een proces-verbaal van niet betwisting op te stellen. Deze laatste kost hangt af van de waarde van uw vordering.

In totaal kosten deze diensten u:

Waarde van dossier Kostprijs excl. btw

0 – 124,99 €

166,93 €

125 – 369,99 €

197,15 €

370 – 619,99 €

227,49 €

620 – 1859,99 €

242,71 €

1860 – 3719,99 €

273,05 €

3720 – 12399,99 €

303,29 €

12400 – 37199,99 €

333,73 €

37200 - …

394,41 €

Wie betaalt de eindafrekening?

Alle kosten van deze dienst (€40,00 excl. BTW) maar ook alle andere kosten van de gerechtsdeurwaarder probeert de gerechtsdeurwaarder te recupereren op uw klant.

Mijn advocaat vraagt vaak € 125,00 per uur (excl. btw) voor een eerste gesprek. Waarom is unpaid zo goedkoop?

Door volautomatisch te werken zijn wij er in geslaagd om voor slechts € 40,00 (excl. btw) deze dienst aan u te leveren!

Wanneer kan ik dit platform gebruiken?

Waar kan ik dit platform gebruiken?

U kan dit platform enkel gebruiken in België.

Kan ik dit platform ook gebruiken ten aanzien van ondernemingen in het buitenland?

Neen, u kan dit platform niet gebruiken ten aanzien van ondernemingen in het buitenland. Daarom kan u enkel een Belgische BTW-nummer ingeven bij het opstarten van uw dossier.

Welke facturen kan ik laten terugvorderen via dit platform?

U kan enkel onbetwiste en niet-geprotesteerde facturen innen met dit platform.

Wat zijn onbetwiste facturen?

Dit zijn verstuurde facturen waarop uw klant niet gereageerd heeft.

Wat indien mijn factuur wel is geprotesteerd?

In dat geval kan u van dit platform geen gebruik maken en moet u een advocaat raadplegen om tot invordering over te gaan via de rechtbank.

Vrijblijvend gecontacteerd worden door een advocaat

Kan ik dit platform gebruiken om oude onbetaalde facturen te innen?

Ja, wij kijken volautomatisch na of u uw vordering nog kan innen.

Kan ik dit platform gebruiken ten aanzien van al mijn klanten?

Neen, u kan deze efficiënte procedure enkel gebruiken voor facturen ten aanzien van ondernemingen, maar niet ten aanzien van consumenten. Hebt u niet betaalde facturen ten aanzien van consumenten?

Klik hier om hierover vrijblijvend gecontacteerd te worden door een advocaat.

Wat indien ik contactueel geen interest of schadebeding heb voorzien?

Wij raden u aan om steeds goede factuurvoorwaarden te gebruiken. Indien uw factuur geen voorwaarden bevat, dan kan u een beroep doen op de Wet ter bestrijding van betaalachterstand bij handelstransacties. Bij een onbetaalde en niet-geprotesteerde factuur heeft u sowieso recht op een forfaitaire vergoeding van €40,00 bovenop de hoofdsom.

Is deze dienst ook nuttig voor kleine facturen van € 100,00 of minder?

Absoluut. Voor een factuur van minder dan € 100,00 kan u moeilijk een gerechtelijke procedure opstarten. Via deze procedure kan u toch snel en op kosten van uw klant uw onbetaalde factuur incasseren.

Hoe werkt het?

Hoe verloopt de procedure?

  1. U vult uw gegevens en de gegevens van uw tegenpartij in.
  2. U laadt de nodige documenten op.
  3. Wij controleren of er aan de wettelijke vereisten voldaan is.
  4. Nadien sturen wij alles door naar de gerechtsdeurwaarder die voor u het geld gaat innen.

Wat is inbegrepen in deze diensten?

Wij doen voor u de wettelijk verplichte controles en sturen uw dossier door naar de gerechtsdeurwaarder. Deze zal een aanmaning versturen naar uw klant. Hij zal hiervoor persoonlijk aan de deur van uw klant staan. Bij gebreke aan reactie van uw klant zal de gerechtsdeurwaarder een proces verbaal van niet betwisting opstellen en het nodige doen om een ‘vonnis’ te bekomen.

Als er nadien nog bijkomende maatregelen nodig zijn zal de gerechtsdeurwaarder u contacteren en met u bespreken wat de volgende stappen zijn (beslag, verkoop enzovoort) om uw geld te bekomen. Deze bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de bovenvermelde tarieven.

Wat is niet inbegrepen?

Als de gerechtsdeurwaarder bijkomende uitvoeringskosten zou moeten maken, zijn deze kosten niet inbegrepen. Deze kosten worden pas gemaakt na overleg en uitdrukkelijk akkoord van u.

Ik heb mijn gegevens en de bewijsstukken doorgegeven, maar wat met de vertrouwelijkheid van mijn gegevens?

Alles wat u via Unpaid doorgeeft wordt via een beveiligde verbinding doorgestuurd. Alle informatie die u doorgeeft valt onder het beroepsgeheim van advocaten zodat u over een absolute waarborg beschikt aangaande de vertrouwelijkheid.

Indien u mijn gegevens en bewijstukken hebt, hoe gaat het dan verder?

Als aan de wettelijke vereisten voldaan is, dan maken wij het dossier over aan de gerechtsdeurwaarder. Die zal uw factuur voor u innen en alle gerecupereerde bedragen rechtstreeks naar u doorstorten.

Wat doet de gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder zal uw klant eerst een aanmaning tot betalen versturen waarbij de gerechtsdeurwaarder persoonlijk op bezoek gaat bij uw klant om uw factuur te innen.

Wat als mijn klant niet reageert op de aanmaning?

Indien de tegenpartij niet reageert, dan kan de gerechtsdeurwaarder na een maand en 8 dagen een uitvoerbare titel bekomen en de schuldenaar dwingen tot betalen. Dit doet hij door maatregelen te nemen, bijvoorbeeld beslag nemen. De gerechtsdeurwaarder zal u hiervoor rechtstreeks contacteren om uw akkoord te bekomen en de kosten hiervan te bespreken.

Wat als mijn klant betalingsfaciliteiten aanvraagt?

  • Indien uw klant deze faciliteiten naleeft, dan komt er een einde aan de procedure bij integrale betaling.
  • Indien uw klant deze faciliteiten niet naleeft, dient de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel te bekomen en dwingt hij uw klant tot betalen. Dit doet hij door maatregelen te nemen, bijvoorbeeld beslag nemen. De gerechtsdeurwaarder zal u hiervoor rechtstreeks contacteren om uw akkoord te bekomen en de kosten hiervan te bespreken.

Wat als mijn klant de aanmaning gemotiveerd betwist?

Hier stopt de procedure. De gerechtsdeurwaarder zal u hierover contacteren en met u bespreken wat de mogelijke stappen zijn.

Welke termijn heeft mijn klant om de factuur te betwisten?

Uw klant kan ten allen tijden betwisten waardoor deze procedure stopt.

Wat als mijn klant mij betaalt?

Hoera, U hebt al uw geld én kosten terug en mogelijks nog maximaal 10 % schadevergoeding. De gerechtsdeurwaarder zal alle gerecupereerde bedragen rechtstreeks naar u doorstorten.

Wie is de gerechtsdeurwaarder die voor mij zal werken?

Unpaid werkt voor u samen met gerechtsdeurwaarderskantoor GDW-GENT. Dit ervaren kantoor volgt al uw zaken op en heeft een bijzonder goede reputatie binnen de sector.

Samenwerking Unpaid en LAR

Wat biedt de samenwerking tussen Unpaid en LAR?

Als je verzekerd bent bij LAR, kan je daar een unieke code aanvragen voor Unpaid. Met een geldige LAR-code dien je maar 50 % van het voorschot te betalen wanneer je een claim indient voor facturen gedateerd vanaf 01.01.2019.

Verzekerd bij LAR? Klik hier om een code aan te vragen.

Hoe lang is de code van LAR geldig?

Van zodra je een code van LAR voor het eerst gebruikt, blijft die één maand geldig. Gedurende die maand dien je maar 50 % van het voorschot te betalen wanneer je een claim indient voor facturen gedateerd vanaf 01.01.2019.

Na een maand krijg je een melding dat je code vervallen is en kan je een nieuwe code aanvragen bij LAR.

Moet ik voor elke claim een nieuwe code vragen?

Nee. De code die je krijgt is een maand lang geldig en blijft automatisch geactiveerd voor elke claim die je vanuit je account indient. Dit is wel enkel geldig voor facturen die dateren van na 01.01.2019. Kortom, met één code kan je gedurende een maand zoveel claims indienen als je wil.

Geldt de korting van LAR voor de volledige procedure?

Je korting geldt enkel voor het aanvankelijke voorschot. Dat is tot wanneer de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel (vonnis) krijgt. Concreet wil dat zeggen dat de deurwaarder dan al een bezoek heeft gebracht aan je debiteur met een officiële aanmaning tot betalen. Daarop volgt een wettelijke termijn van één maand en 8 dagen waarbinnen je debiteur de kans krijgt om alsnog te betalen.

Volgt er echter in die periode geen betaling of officieel protest, dan kan de deurwaarder de invordering verder zetten en overgaan tot een beslag of een verkoop van goederen van je debiteur. Van zodra de procedure in die fase komt, zijn er mogelijk bijkomende kosten aan verbonden. De 50% korting van LAR geldt niet voor deze bijkomende kosten Uiteraard trachten wij ook deze kosten te recupereren van je debiteur.

Geen zorgen, dit gebeurt allemaal niet zonder jouw toestemming. Als er na de aanmaning geen betaling volgt, contacteert onze deurwaarder jou eerst met de vraag of je wil doorgaan met de procedure.

Wat als mijn debiteur de factuur protesteert?

Als je debiteur de factuur protesteert binnen de wettelijke termijn van één maand en 8 dagen na aanmaning, stopt de procedure via Unpaid. Je krijgt een factuur voor de werkelijk gemaakte kosten van de deurwaarder. Deze kosten kan je wel nog mee proberen te recupereren als je de invordering via de rechtbank wil verder zetten.

Je kan immers wel nog proberen om verder achter je geld aan te gaan, maar niet meer via Unpaid. Een rechter moet namelijk bekijken of het protest van je debiteur geldig is of niet. Als je besluit om door te gaan, moet je dus een advocaat inschakelen. Het advocatenkantoor De Groote – De Man, waarmee Unpaid samenwerkt, is hier een ervaren deskundige in.

Vrijblijvend gecontacteerd worden door een advocaat

Wat als mijn debiteur insolvabel is?

De eerste stap die de deurwaarder onderneemt is een solvabiliteitsonderzoek. Als uit dat onderzoek blijkt dat je debiteur risico vertoont op insolvabiliteit, word je door de gerechtsdeurwaarder gecontacteerd. De keuze is dan aan jou om de procedure te beëindigen of door te zetten.

Als je besluit om de procedure op dat moment stop te zetten, krijg je het voorschot terug, na aftrek van gemaakte kosten voor het solvabiliteitsonderzoek (€ 50,00 excl. btw).

Indien je kiest om toch verder te gaan, is LAR op geen enkele manier aansprakelijk voor verder gemaakte kosten.

Wat als mijn debiteur failliet verklaard wordt tijdens de procedure?

Als je debiteur tijdens de procedure failliet verklaard wordt, stopt de procedure via Unpaid automatisch. Je voorschot ben je dan spijtig genoeg kwijt, maar de werkelijke deurwaarderskosten tot aan het moment van de uitvoerbare titel, zijn gedekt. Dat houdt concreet in: alle werkelijke kosten die de deurwaarder gemaakt heeft vanaf de start van de procedure tot aan het einde van de wettelijke betalingstermijn van 1 maand en 8 dagen.

Wat als ik de procedure wil stopzetten?

Je kan de procedure altijd stopzetten, ook als je een claim indient met een kortingscode van LAR. Echter, wanneer je besluit om de procedure te beëindigen vóór de wettelijke betaaltermijn van één maand en 8 dagen voorbij is, vervalt je korting. In dat geval worden de werkelijk gemaakte kosten van de deurwaarder gefactureerd. Dat bijkomende bedrag is maximaal even hoog als het bedrag dat je al betaalde voor je voorschot.