Nieuws

verjaring van je factuur
Wist je dat een factuur kan verjaren? Iets om te voorkomen, want strikt genomen betekent het dat je klant niet meer hoeft te betalen. Maar hoe weet je na welke termijn jouw facturen verjaren? Simpel: onze Verjaringscalculator vertelt het je in enkele klikken!

Kennis

Verjaringstermijn van facturen: 10 jaar tot 6 maand
En als jij die factuur opgesteld hebt, betekent het dat je de betaling ervan na die termijn niet meer kan afdwingen. Bottom line: zorg ervoor dat je de wettelijke verjaringstermijn van je facturen kent. Zo kan je ze invorderen voor het te laat is!

Downloads

algemene voorwaarden
Heb jij algemene voorwaarden? Nee? Het is nochtans een belangrijk document. De algemene voorwaarden bepalen de regels die gehanteerd zullen worden op het moment dat er discussie ontstaat over geleverde prestaties of gefactureerde goederen. Met andere woorden: Goede algemene voorwaarden zorgen ervoor dat je sterker staat in geval van een dispuut.

Een factuur die niet betaald wordt?

Bereken hier hoeveel extra omzet je moet genereren om dat te compenseren.

De brutomarge is gewoon het verschil tussen de totale opbrengsten van het bedrijf (de omzet) en de kosten om die bedrijfsopbrengsten te realiseren. In veel gevallen (zoals in deze calculator) wordt dit uitgedrukt in een procent. Om dit percentage te kennen deel je het verschil nog eens door de omzet.
%