Nieuws

Stijging faillissementen in België
We zien het aantal faillissementen alsmaar toenemen. Dit blijkt ook uit de cijfers voor de voorbije maand april van handelsinformatiekantoor Graydon. Vorige maand spraken de ondernemingsrechtbanken maar liefst 664 faillissementen uit: 36 procent meer dan april 2021 en dubbel zoveel als in april 2020.

Kennis

Hoe lang kan ik wachten met het versturen van mijn factuur
Wanneer verstuur jij je factuur, nadat je een product of dienst hebt afgeleverd? Je kan er niet eindeloos mee wachten, maar na elke verkoop een factuur opmaken is ook niet altijd efficiënt. Welke termijn is aanvaardbaar, wanneer ben je echt te laat en wat zijn de gevolgen dan? Dat lees je hier.

Downloads

algemene voorwaarden
Heb jij algemene voorwaarden? Nee? Het is nochtans een belangrijk document. De algemene voorwaarden bepalen de regels die gehanteerd zullen worden op het moment dat er discussie ontstaat over geleverde prestaties of gefactureerde goederen. Met andere woorden: Goede algemene voorwaarden zorgen ervoor dat je sterker staat in geval van een dispuut.

Een factuur die niet betaald wordt?

Bereken hier hoeveel extra omzet je moet genereren om dat te compenseren.

De brutomarge is gewoon het verschil tussen de totale opbrengsten van het bedrijf (de omzet) en de kosten om die bedrijfsopbrengsten te realiseren. In veel gevallen (zoals in deze calculator) wordt dit uitgedrukt in een procent. Om dit percentage te kennen deel je het verschil nog eens door de omzet.
%