Wat zijn onbetwiste facturen?

Dit zijn verstuurde facturen waartegen uw klant niet schriftelijk geprotesteerd heeft. Indien er wel protest geweest is en het protest werd aanvaard en rechtgezet via bv. een creditnota dan kan het niet geprotesteerde deel beschouwd worden als een onbetwiste factuur.