Kenniscentrum

Een verzameling van interessante artikels boordevol advies en handige tips & tricks.

Uitstel van betaling bij onbetaalde facturen

Uitstel van betaling: hoe je ermee omgaat en wat je moet weten

Het is niet ongebruikelijk dat klanten om uitstel van betaling vragen. Hoewel je wettelijk niet verplicht bent om hierop in te gaan, kan het gunstig zijn voor de klantenrelatie. Een flexibelere aanpak kan voorkomen dat je een klant verliest. Een kort overleg om samen een nieuwe betalingstermijn af te spreken kan vaak al voldoende zijn. In dit artikel vertellen we je meer over betalingsuitstel.
Lees dit artikel
Wat is dagvaarding in faillissement

Dagvaarding in faillissement: wat is het en hoeveel kost het?

Het faillissementsrecht in België is een complexe aangelegenheid die ondernemers en particulieren diep kan raken. Een cruciaal onderdeel hiervan is de dagvaarding in faillissement. Wat is een dagvaarding in faillissement precies? Wat houdt het in, en hoeveel kost het? In dit artikel beantwoorden we deze vragen en bieden we een duidelijk overzicht van wat je kunt verwachten als je hiermee te maken krijgt.
Lees dit artikel
In welke taal algemene voorwaarden en facturen opstellen

In welke taal moet ik mijn algemene voorwaarden en facturen opstellen?

Facturering lijkt eenvoudig, maar voor Belgische bedrijven kunnen taalkundige kwesties voor verwarring zorgen. Stel je voor: je hebt als Belgisch bedrijf een klant die een andere taal spreekt. In welke taal stel je dan je factuur op? Op het eerste zicht lijkt het antwoord misschien logisch. Naar Nederlandstalige klanten stuur je een factuur in het Nederlands, Franstaligen bezorg je een factuur in het Frans en andere internationale klanten krijgen de Engelstalige versie in de bus. Maar juridisch zit het toch anders in elkaar. In dit artikel leggen we alles uit.
Lees dit artikel
Wat is het verschil tussen verjaarde en vervallen factuur

Wat is het verschil tussen een vervallen en een verjaarde factuur?

In de wereld van financiën en boekhouding zijn termen zoals "vervallen" en "verjaard" vaak voorkomend, vooral bij facturen. Hoewel ze op het eerste gezicht vergelijkbaar lijken, hebben ze toch belangrijke verschillen die van invloed kunnen zijn op de financiële gezondheid van je onderneming. In dit artikel gaan we dieper in op het onderscheid tussen een vervallen factuur en een verjaarde factuur.
Lees dit artikel
Wanneer ambtshalve doorhaling in België

Ambtshalve doorhaling van een onderneming in België: wanneer gebeurt dat?

Recent voegde de Belgische overheid twee nieuwe gronden toe voor de ambtshalve doorhaling van een vennootschap. Maar wat houdt een ambtshalve doorhaling – of schrapping – juist in, wat zijn de (nieuwe) wettelijke gronden hiervoor en welke gevolgen heeft dit? Je leest het in dit artikel én komt te weten wanneer een ambtshalve doorhaling ingetrokken kan worden.
Lees dit artikel
Schulden innen met afbetalingsplan

Schulden innen met een afbetalingsplan: dit zijn de voor- en nadelen

Stel je voor, je hebt een klant die eindelijk klaarstaat om een openstaande factuur te betalen, maar met een twist - ze willen dit in termijnen doen. Hoe ga je hiermee om? Dit is waar afbetalingsplannen in het spel komen. In dit artikel bekijken we de voordelen en nadelen van afbetalingsplannen bij schuldeninning, en helpen we je een weloverwogen beslissing te nemen.
Lees dit artikel
Onbetaalde facturen bij bedrijfsovername

Bedrijfsovername: hoe onbetaalde facturen effectief en efficiënt beheren?

Een bedrijfsovername brengt naast nieuwe kansen ook uitdagingen met zich mee. Denk maar aan het innen van de onbetaalde facturen van het overgenomen bedrijf. Daar efficiënt mee omgaan is essentieel om een gezonde cashflow te behouden en financiële risico's te vermijden.  Hoe ga je om met onbetaalde facturen nadat je een bedrijf overgenomen hebt? Welke tools bestaan er daarvoor? Dit stappenplan geeft je houvast.
Lees dit artikel
Wat is een handelsonderzoek

Wat is een handelsonderzoek?

De ondernemingsrechtbank start een handelsonderzoek op wanneer een onderneming in moeilijkheden verkeert. Waarom? Door een handelsonderzoek kan de rechtbank een bedrijf helpen voor het probleem te groot, of zelfs onomkeerbaar, wordt. Het is dus een preventiemaatregel. We leggen je hier uit hoe het werkt.
Lees dit artikel
Wat is een ingebrekestelling

De ingebrekestelling: wat, waarom en hoe?

Heeft je klant je factuur nog steeds niet betaald? Blijft reactie op eerdere herinneringen uit? Dan is het tijd voor een ingebrekestelling. In dit artikel leggen we uit wat een ingebrekestelling precies is en hoe deze eruit moet zien.
Lees dit artikel
Wat is het verschil tussen Unpaid en factoring

Wat is het verschil tussen Unpaid en factoring?

Als ondernemer ben je voortdurend op zoek naar manieren om je cashflow te verbeteren en wanbetalers efficiënt aan te pakken. Factoring en de Unpaid-procedure zijn twee verschillende benaderingen die beide gericht zijn op het beheer van je financiën en openstaande facturen. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee methoden en welke past het beste bij jouw zakelijke behoeften? In dit artikel duiken we dieper in op factoring en Unpaid, hun voor- en nadelen, en hoe ze je kunnen helpen je cashflow te optimaliseren.
Lees dit artikel
Wat is de uitvoerbare titel in de IOS-procedure

De uitvoerbare titel in de IOS-procedure: wat is het en wanneer wordt het verkregen?

Binnen de IOS-procedure, ofwel de procedure "invordering onbetwiste (geld)schulden", speelt de uitvoerbare titel een cruciale rol. Maar wat houdt een uitvoerbare titel precies in en wanneer wordt deze verkregen? In dit artikel zullen we de betekenis van de uitvoerbare titel binnen de IOS-procedure uitleggen, evenals het proces van verkrijging.
Lees dit artikel
Hoe verjaring van factuur voorkomen

Hoe kan ik de verjaring van mijn facturen voorkomen?

Als ondernemer is het een herkenbare uitdaging: onbetaalde facturen die zich opstapelen en dreigen te verjaren. Het verlies van inkomsten is iets wat je koste wat kost wilt voorkomen. Gelukkig bestaat er zoiets als "stuiting" die je in staat stelt om de verjaringstermijn van een factuur te stoppen. In dit artikel gaan we dieper in op wat stuiting inhoudt en stellen we effectieve manieren voor om de verjaringstermijn van een factuur te onderbreken.
Lees dit artikel
Wat is factuurfraude en hoe bescherm ik mij ertegen

Factuurfraude: wat is het en hoe bescherm ik mezelf?

Factuurfraude. Al ooit van gehoord? Naast phishing is het een veelvoorkomende vorm van oplichting. In dit artikel leggen we uit wat factuurfraude precies is, hoe het werkt en hoe je jezelf ertegen kunt beschermen.
Lees dit artikel
Wat is het Centraal Register voor Onbetwiste Schulden

Wat is het Centraal Register voor Onbetwiste Schulden (CROS) en waarvoor dient het?

Om de procedure inzake de inning onbetwiste schuldvorderingen te ondersteunen, werd er een Centraal Register gecreëerd, afgekort als de ‘CROS-applicatie’. Aangezien de hele administratieve en buitengerechtelijke procedure gebeurt via een informatica-systeem, is het Centraal Register onmisbaar. Het is een Belgische databank dat de gegevens van de onbetwiste schuldvorderingen verzamelt van ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen die ingeschreven staan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Lees dit artikel
Welke kosten mag je aanrekenen bij laattijdige betaling van factuur

Welke kosten mag je aanrekenen bij een laattijdige betaling, en hoeveel?

Als ondernemer is het belangrijk om op tijd betaald te worden voor geleverde goederen of diensten. Helaas kan het voorkomen dat klanten hun facturen niet op tijd betalen. Gelukkig biedt de Belgische wetgeving enige bescherming aan ondernemers door het toestaan van kosten die kunnen worden aangerekend bij laattijdige betalingen. Welke kosten je precies mag aanrekenen, kom je in dit artikel te weten.
Lees dit artikel