Factureren in de horeca: let op de verjaringstermijn

Ben je werkzaam binnen de horecasector en verstuur je soms facturen naar bedrijven? Let dan op de verjaringstermijn. Helaas weten nog te weinig mensen dat een factuur binnen de horecasector al na zes maanden verjaart. Dit wil zeggen dat je die zuurverdiende centen misschien nooit meer terugziet als deze termijn wordt overschreden. Wij leggen je in dit artikel uit wat je kan doen om dit probleem te voorkomen.

Factureren in de horeca let op de verjaringstermijn

Onbetaalde facturen binnen de horeca

Een onderneming komt eten in jouw restaurant op 10 januari. Je stuurt een factuur, maar na een maand zie je dat de factuur nog steeds open staat. Je stuurt een herinnering via e-mail, al dan niet gepaard met een telefoontje. De onderneming belooft te betalen tegen 15 maart. Op 17 maart stel je vast dat de factuur nog steeds niet betaald werd. Je stuurt nogmaals een e-mail. Nu krijg je geen reactie meer.

Het is belangrijk om goed in de gaten te houden dat de verjaringstermijn niet wordt overschreden. Eens deze is overschreden kan de tegenpartij immers verjaring inroepen en moet zuiver juridisch gezien de factuur niet meer betaald worden.

We hebben een handige tool ontwikkeld waarmee je kan achterhalen of je factuur al verjaard is:

Verjaringscalculator raadplegen

 

Wat als je klant niet betaalt?

Speel kort op de bal

Stuur geen herinneringen meer als je merkt dat deze niets uithalen. Vertel je klant in het begin al duidelijk wanneer je de betaling verwacht en volg die stipt op. Geen geld ontvangen na de vervaldatum van de factuur? Stuur dan een aanmaning waarbij je vermeldt dat je verdere stappen zal ondernemen indien de betaling verder uitblijft.

Wij beschikken over een voorbeeld van een goede aanmaning die je kan gebruiken voor jouw onderneming:

Voorbeeld aanmaningsbrief downloaden

 

Stuit de verjaringstermijn

Je kan de verjaringstermijn van jouw factuur wel stopzetten of stuiten. Dit wil zeggen dat de termijn van zes maanden niet meer verderloopt als je één van volgende zaken kan aantonen:

  1. Je klant erkent dat hij jou moet betalen. Jullie sluiten samen een afbetalingsplan af.
  2. Je start een gerechtelijke procedure op. Dit kan via een dagvaarding voor de rechtbank, maar brengt vaak heel wat kosten met zich mee. Als goedkoper, sneller én efficiënter alternatief kun je ook van de Unpaid-procedure gebruikmaken.

 

Zit je met een onbetaalde factuur? Wacht niet te lang

Geef wanbetalers niet de kans om met jouw zuurverdiende centen te gaan lopen. Stuit de verjaringstermijn van zes maanden door een claim op te starten via Unpaid. Wij sturen vervolgens binnen de 5 werkdagen een deurwaarder naar jouw klant.

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

Wil je graag eerst wat meer inlichtingen? Bel ons vrijblijvend op +32 9/396.34.00 of mail ons op info@unpaid.be.