Hoe Unpaid kan helpen met je Corona dossier bij de bank

Jammer genoeg heeft Corona lelijk huis gehouden in de Belgische economie. Gedurende meer dan 2 maanden lag de economie quasi volledig stil. Bovendien lijkt het erop dat de heropstart een werk van lange adem zal worden.

Financiële bazooka

Om de ondernemers te ondersteunen heeft de overheid in samenspraak met de financiële sector een “financiële bazooka” ontwikkeld. Dit met als bedoeling om gezonde bedrijven te ondersteunen die door de corona uitbraak in moeilijkheden komen.

De ondersteuning door de overheden zal gebaseerd zijn op drie pijlers:

  • Uitstel van kapitaalaflossing voor reeds lopende leningen.
  • (Overbruggings)kredieten op maximum 12 maand.
  • (Overbruggings)kredieten op 3 jaar voor de kleine kmo's.
  • Federale waarborgregeling: Voor de in dit kader toegekende kredieten zal de overheid 75% borg staan.

 

financiële bazooka

 

Wees voorbereid

Om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregelen, is het duidelijk dat je met een onderbouwd dossier naar je bank zal moeten stappen. Belangrijk bij een dergelijk dossier is dat je het aangevraagde krediet onderbouwd hebt, maar dat je naast deze aanvraag ook de nodige stappen hebt gezet om je funding need tot een minimum te beperken.

 

  • Welke inspanningen heb je gedaan om alsnog zoveel mogelijk omzet te behouden?
  • Wat heb je gedaan om waar mogelijk je kosten te reduceren?
  • Heb je een duidelijk beeld van je financiële positie en je burn rate?
  • Welke inspanningen heb je gedaan om je eigen liquiditeit te verbeteren?
     

Voor dit laatste punt komt Unpaid in het blikveld. Het innen van onbetaalde facturen is immers één van de meest efficiënte methodes om je kaspositie te verbeteren. Als je in je dossier naar de bank duidelijk kan aangeven dat je hier, bijvoorbeeld via Unpaid, werk van hebt gemaakt dan zal dit zeker in je voordeel spelen bij het beoordelen van het dossier.

Heb je onbetaalde facturen? Dien ze dan snel en efficiënt in via onze website. Wil je graag eerst te weten komen waarom wij zoveel efficiënter kunnen innen dan traditionele spelers in onze markt? We helpen je graag verder op het nummer +32 9 396 34 00. Heb je liever dat wij je opbellen? Geef via onze kalender aan wanneer jou dat het beste past.