Het gerechtelijk verlof: wat met mijn dossier?

Tijdens de zomermaanden gaan niet alleen heel wat mensen op vakantie, maar ook advocaten en magistraten gaan er even tussenuit. Binnen justitie is deze periode gekend als het gerechtelijk verlof, dat net als de zomervakantie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Dit kan voor de nodige frustraties zorgen, zeker wanneer je nét juridische actie wenst te ondernemen voor het innen van je onbetaalde facturen. Lees hier wat je wel kan doen tijdens de zomermaanden.

Het gerechtelijk verlof: wat met mijn dossier

Nieuwe dossiers opgestart vanaf 1 september

Door het gerechtelijk verlof zal jouw dossier bijgevolg pas vanaf 1 september behandeld worden. Enkel voor dossiers die als zeer dringend worden aanzien, wordt er een uitzondering gemaakt. Eens je dossier aan de beurt komt in september, wordt er van start gegaan met een inleidingszitting. Deze zitting heeft als doel om de zaak voor te leggen aan de rechter, waardoor er op dat moment nog steeds geen uitspraak gedaan wordt.

 

Verlenging van de beslissingstermijn

Is je dossier toch nog bepleit kort voor het gerechtelijk verlof? Dan wordt de termijn voor de rechter om een beslissing te nemen verlengd. Voor een zaak die gepleit werd in juni, zal je pas in september de uitspraak te horen krijgen.

 

Langere periode om beroep aan te tekenen

Voor jouw dossier kan een ander kwalijk effectief van het gerechtelijk verlof zijn dat de tegenpartij meer tijd krijgt om beroep aan te tekenen.  Overhandigt de gerechtsdeurwaarder de beslissing van de rechter tijdens de maand juli, dan kan er tot 15 september in beroep gegaan worden door de tegenpartij.

Door het gerechtelijk verlof kan je dossier dus op allerlei manieren vertraging oplopen en voor bijbehorende frustratie zorgen. Nochtans weten we bij Unpaid dat je best niet te lang wacht om actie te ondernemen bij onbetaalde facturen. Hoe langer je wacht, hoe kleiner de inningskans immers wordt.

 

Geen vertraging bij de Unpaid-procedure

In tegenstelling tot de klassieke procedure via advocaat en rechtbank, is er bij de Unpaid-procedure geen sprake van het gerechtelijk verlof.

Indien je in juli je dossier via de klassieke procedure wenst op te starten, wordt de zaak pas ingeleid in september. Hierdoor kan het makkelijk tot november duren vooraleer je een vonnis bekomt. Via de Unpaid gaat er daarentegen geen tijd verloren.

Bij de Unpaid-procedure, die is gebaseerd op de wettelijk vastgelegde IOS-procedure, volgen verschillende wettelijk vastgelegde juridische stappen elkaar op zonder tussenkomst van een advocaat of de rechtbank.

 

Wij nemen onmiddellijk actie

Heb je zelf een dossier waarvoor je klant nalaat te betalen? Dan sturen wij al binnen de vijf werkdagen een gerechtsdeurwaarder naar je klant uit. In het uitzonderlijke geval dat dit niet genoeg indruk nalaat op je klant om te betalen, ontvangen we na 38 dagen een vonnis, waarmee beslag gelegd kan worden.

Neem je onbetaalde facturen niet mee op vakantie, maar laat deze zorgen aan ons over:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

Wil je graag eerst wat meer inlichtingen? Bel ons vrijblijvend op +32 9/396.34.00 of mail ons op info@unpaid.be.