Uitstel van betaling: hoe je ermee omgaat en wat je moet weten

Het is niet ongebruikelijk dat klanten om uitstel van betaling vragen. Hoewel je wettelijk niet verplicht bent om hierop in te gaan, kan het gunstig zijn voor de klantenrelatie. Een flexibelere aanpak kan voorkomen dat je een klant verliest. Een kort overleg om samen een nieuwe betalingstermijn af te spreken kan vaak al voldoende zijn. In dit artikel vertellen we je meer over betalingsuitstel.

Uitstel van betaling bij onbetaalde facturen

Hoeveel betalingsuitstel moet je toestaan?

Als een klant om betalingsuitstel vraagt, kan dit wijzen op financiële problemen. Het is belangrijk om te beseffen dat jij waarschijnlijk niet de enige leverancier bent die om uitstel wordt gevraagd.

Om te voorkomen dat de klant later helemaal niet meer kan betalen, kun je voorstellen om deelbetalingen te doen. Spreek hierbij bijvoorbeeld een maandelijks afbetalingsplan af.

 

Moet je interesten aanrekenen?

Hoewel het aan jou is om te beslissen of je interesten aanrekent, is het verstandig om dit wel te doen. Het biedt een extra vangnet mocht het toch fout lopen. Als je merkt dat de klant altijd netjes betaalt en zich aan de afspraak houdt, kun je besluiten om de interesten kwijt te schelden.

 

Zet de betalingsregeling op papier

Wanneer je betalingsuitstel verleent, wijk je af van de originele factuurdatum en je algemene voorwaarden. Om misverstanden te voorkomen, is het essentieel om de betalingsregeling schriftelijk vast te leggen.

Hier zijn enkele belangrijke punten om op te nemen:

  1. Specificatie van de betalingen: Noteer duidelijk hoeveel de klant moet betalen en in hoeveel termijnen. Vermeld ook de eventuele interesten.
  2. Voorwaarden voor nieuwe leveringen: Als er nog leveringen volgen, kun je opnemen dat deze contant betaald moeten worden totdat het achterstallige bedrag volledig is voldaan.
  3. Opeisbaarheid van het volledige bedrag: Maak duidelijk dat het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar wordt als de klant de afspraken niet nakomt.
  4. Handgeschreven schuldbekentenis: Bij een handgeschreven schuldbekentenis is het raadzaam je klant het bedrag zowel in cijfers als voluit te laten schrijven om betwistingen in de rechtbank te vermijden.

Hoewel je nooit verplicht bent om betalingsuitstel te geven, kan het met het oog op een goede klantenrelatie wel verstandig zijn. Zorg ervoor dat alle afspraken duidelijk op papier staan om latere discussies te voorkomen.

 

Wat als je klant nog steeds niet betaalt?

Komt je klant ondanks al je inspanningen niet over de brug met zijn betalingen?

Dan kan je zeer snel en eenvoudig een dossier opstarten bij Unpaid.

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

Heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel dan naar +32 9 396 34 00 of stuur ons op info@unpaid.be.