Hoe kan ik de kredietscore van mijn bedrijf verhogen?

De kredietscore van je bedrijf is een belangrijke indicator voor kredietverstrekkers en andere schuldeisers. Ze toont hen hoe goed je onderneming in staat is om haar financiële verplichtingen na te komen. Een hoge kredietscore vertelt dat je bedrijf financieel gezond is en weinig risico vormt voor kredietverstrekkers. Dat helpt jou om gemakkelijker krediet te verkrijgen, én tegen betere voorwaarden, zoals lagere rentetarieven en langere looptijden. Maar je kredietscore verhogen, hoe doe je dat precies?

Hoe kredietscore verhogen

Hoe wordt de kredietscore van een bedrijf bepaald?

Dat ligt in handen van credit rating agencies of kredietbeoordelaars. Om de kredietwaardigheid van een bedrijf te bepalen, hanteren die een beoordelingsproces dat zowel financiële als niet-financiële factoren in overweging neemt.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • het financiële track record van het bedrijf
  • de stabiliteit van zijn inkomsten
  • zijn eigen vermogen en schulden
  • de algemene economische omstandigheden waarin het bedrijf opereert

Op basis hiervan kennen de kredietbeoordelaars het bedrijf een kredietscore toe. Die geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het bedrijf aan zijn financiële verplichtingen zal voldoen. Leveranciers, investeerders, kredietgevers en andere partijen kunnen deze score gebruiken om in te schatten welk risico ze lopen als ze het bedrijf financiering verlenen of er zaken mee doen.

 

Dit zijn de voordelen van een hoge kredietscore

Een hoge kredietscore toont dat jij een betrouwbare kredietnemer bent. Dat helpt om je bedrijf aantrekkelijker te maken voor leveranciers en andere bedrijven: je kan betere zakelijke relaties opbouwen en staat sterker in onderhandelingen over samenwerkings- en financieringsvoorwaarden.

 

Tips en tricks om je kredietscore te verhogen

Er zijn verschillende manieren om de kredietscore van je bedrijf te verhogen:

  1. Betaal op tijd: wanneer je leveranciers, kredietverstrekkers en andere schuldeisers tijdig krijgen wat je hen verschuldigd bent, zal je betrouwbaarheid als kredietnemer verhogen.
  2. Houd je schulden laag: voorkom dat je te veel leent, betaal je schulden met regelmaat af.
  3. Maak een duidelijk financieel plan: dat helpt jou om je financiële zaken op orde te houden.
  4. Vermijd te veel kredietverstrekkers: te veel krediet aanvragen kan een negatief effect hebben op je kredietscore, want het kan erop wijzen dat je het financieel moeilijk hebt.

 

Hou er rekening mee dat het verhogen van je kredietscore tijd kan kosten. Blijf geduldig werken aan het (verder) verbeteren van je financiële situatie.

Achter je onbetaalde facturen aangaan, is al een belangrijke stap in de juiste richting. En daarbij kan Unpaid je helpen. Test het meteen eens uit:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.