Kan een factuur al na 6 maanden verjaren?

Ja hoor, dat kan!

En als jij die factuur opgesteld hebt, betekent het dat je de betaling ervan na die termijn niet meer kan afdwingen. Bottom line: zorg ervoor dat je de wettelijke verjaringstermijn van je facturen kent. Zo kan je ze invorderen voor het te laat is!

Verjaringstermijn van facturen

Het verschil tussen een verjaarde factuur en een vervallen factuur

Een verjaarde factuur mag je niet verwarren met een vervallen factuur.

Een vervallen factuur is een factuur die niet betaald werd op de vervaldatum. Dat is de datum waarop de afgesproken betalingstermijn eindigt. Als je hierover geen specifieke afspraak gemaakt hebt met je klant, dan ligt de vervaldatum 30 dagen na de factuurdatum.

Bij een verjaarde factuur heb je juridisch geen recht meer op de betaling ervan. Want door de verjaring valt de betaalverplichting voor je klant weg. Dan is het dus te laat om een vervallen factuur in te vorderen.

 

Verjaringstermijn van facturen tussen bedrijven: meestal 10 jaar

In de meeste gevallen vervalt een business-to-business-factuur na 10 jaar, maar er zijn belangrijke uitzonderingen. Wát je factureert, bepaalt de precieze verjaringstermijn van je factuur.

Enkele markante voorbeelden:

Verjaringstermijn van 6 maanden

Zowat alles wat met onderwijs te maken heeft, valt onder deze categorie. Als je dus bedrijfsopleidingen geeft, dan verjaren de facturen die je verstuurt al na 6 maanden.

Ook restauratie, catering en hotelactiviteiten (HoReCa) hebben een verjaartermijn van 6 maanden. Komt een bedrijf in jouw zaak eten of feest vieren, zorg er dan voor dat het binnen de 6 maanden betaalt.

In veel gevallen hebben ook transportactiviteiten een verjaringstermijn van 6 maanden.

 

Verjaringstermijn van 1 jaar

Dit komt weinig voor. De belangrijkste facturen die na 1 jaar verjaren zijn die voor handelsbemiddeling en gerechtsdeurwaarderskosten.

 

Verjaringstermijn van 2 jaar

In deze categorie vind je onder andere medische activiteiten (artsen, tandartsen, ziekenhuizen, rusthuizen, etc.).

 

Verjaringstermijn van 3 jaar

Alle facturen die met verzekeringen te maken hebben, verjaren na 3 jaar.

 

Verjaringstermijn van 5 jaar

Facturen voor de productie en distributie van elektriciteit hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. Ook telecommunicatie valt onder deze categorie.

Een onbetaalde factuur voor huurgelden verjaart ook na 5 jaar.

Ook advocaten en juridische adviseurs moeten ervoor zorgen dat ze binnen de 5 jaar betaald zijn.

Let op! We noteren hier de vaakst voorkomende uitzonderingen op de standaard verjaringstermijn van 10 jaar, maar dit overzicht is allesbehalve volledig.

 

Hoe kan je zien of je factuur verjaard is?

Als je een factuur indient bij Unpaid, kijken wij automatisch na of de factuur niet verjaard is. Wettelijk kan je namelijk alleen de IOS-procedure toepassen bij niet-verjaarde facturen.

Aan de hand van onze verjaringscalculator ontdek je moeiteloos wanneer je facturen verjaren. Probeer het en voorkom onbetaalde facturen!

 

Kan je verjaring vermijden?

Zeker! Dit kan je doen aan de hand van één van deze oplossingen:

 

Verjaringstermijn schorsen

Dat wil zeggen dat de termijn niet verder loopt. Eens de schorsing verdwijnt, loopt de verjaartermijn gewoon verder waar die ‘gepauzeerd’ werd. Hoe verkrijg je een schorsing? Een inningsprocedure opstarten voor de factuur is één van de manieren. Binnen de 5 werkdagen na het indienen van je claim stuurt Unpaid een gerechtsdeurwaarder naar je klant. Op dat moment gaat de schorsing in.

 

Verjaringstermijn stuiten

Wanneer je de verjaringstermijn van een factuur stuit, begint die van voor af aan te lopen. Hoe je dat kan doen, lees je in dit artikel.


Dreigt een vervallen factuur binnenkort te verjaren?
Onderneem vandaag actie:


Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.