Hoe verloopt de invordering van onbetwiste geldschulden?

Onbetaalde facturen werden vroeger vaak niet ingevorderd. Ondernemingen vermeden liever juridische stappen omdat de hele procedure te traag, te frustrerend en te duur was. Maar sinds 2016 heeft de wet op de invordering van onbetwiste geldschulden (IOS) echter een revolutie teweeggebracht in de incassowereld. Dankzij deze nieuwe procedure moet je niet meer naar de rechtbank om de betaling van onbetwiste B2B-facturen af te dwingen. Daardoor ontvang je sneller, efficiënter én goedkoper het geld waar je recht op hebt. Benieuwd naar hoe de IOS-procedure verloopt? Je ontdekt het in dit artikel.

Procedure invordering onbetwiste geldschulden

Stap 1: controle door de advocaat

Bij de opstart van een dossier speelt de advocaat een cruciale rol door te controleren of het dossier aan alle wettelijke voorwaarden voldoet.

Deze voorwaarden zijn:

Unpaid heeft dit proces geautomatiseerd, waardoor de controle in realtime plaatsvindt tijdens het indienen van een dossier op het platform.

Hierdoor worden niet alleen tijd en kosten bespaard, maar het systeem is ook volledig legaal, ontworpen door advocaten zelf.

 

Stap 2: solvabiliteitsonderzoek

Voordat de gerechtsdeurwaarder overgaat tot het betekenen van de aanmaning, voert hij een solvabiliteitsonderzoek uit om de kredietwaardigheid van je wanbetaler te beoordelen.

Daaruit besluit de gerechtsdeurwaarder of de kans op inning positief of negatief is.

 

Negatief solvabiliteitsonderzoek: de kans is groot dat je klant niet in staat is om te betalen

In dat geval overlegt de gerechtsdeurwaarder samen met jou over het verdere verloop van de procedure.

Als schuldeiser kan je de procedure op dit moment afbreken als je dat wenst.

 

Positief solvabiliteitsonderzoek: er is geen enkele aanwijzing dat je klant de factuur niet kan betalen

Als er uit het onderzoek geen risico blijkt, gaat de gerechtsdeurwaarder over naar de volgende stap: de betekening van de aanmaning.

 

Het uitvoeren van een solvabiliteitsonderzoek is niet verplicht. 

Bij Unpaid doen we dit wel voor alle dossiers. Op die manier willen we vermijden dat schuldeisers nodeloos kosten maken wanneer de invordering geen zin heeft.

 

Stap 3: betekening van de aanmaning

De gerechtsdeurwaarder gaat persoonlijk naar je klant met een officiële aanmaning tot betaling. Vanaf dan heeft deze wettelijk 30 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen of het dossier te betwisten. 

In het geval van een betwisting wordt de invorderingsprocedure stopgezet. Verdere invordering kan dan enkel nog na een beslissing van de rechtbank. Een rechter moet namelijk bepalen of het protest van je klant terecht is.

 

Stap 4: verkrijgen van de titel/het vonnis

Als na 30 dagen de betaling uitblijft en er geen betwisting is, volgt een wachttijd van 8 dagen. De gerechtsdeurwaarder vraagt dan een uitvoerbare titel aan, met dezelfde juridische afdwingbaarheid als een vonnis van de rechtbank.

Met deze titel in de hand betekent de gerechtsdeurwaarder opnieuw een betalingsbevel en krijgt je klant zijn allerlaatste kans. Als hij dan niet betaalt, kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot inbeslagname en openbare verkoop.

 

Last van onbetaalde facturen?

Dankzij Unpaid en de IOS-wetgeving is de invordering van onbetwiste geldschulden sneller, efficiënter en kosteneffectiever geworden voor ondernemingen.

Test het zelf eens. Je zal zien dat het werkt! 

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je nog vragen over de werking van Unpaid? Bel naar +32 9 396 34 00 of contacteer ons.