Wat is het CBB en waarvoor gebruiken gerechtsdeurwaarders het?

Het CBB is een databank waarin alle Belgische gerechtsdeurwaarders informatie opslaan. Voluit heet het: Centraal Bestand van Berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. En zo zegt de naam zelf welke info de gerechtsdeurwaarders precies in deze elektronische databank pompen. Het CBB verbetert de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen gerechtsdeurwaarders en geeft in enkele muisklikken een overzicht van de lopende beslagen en schulden van een persoon of bedrijf.

Hoe gebruiken gerechtsdeurwaarders het CBB

Hoe is het CBB ontstaan?

Het Centraal Bestand van Berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB) ontstond bij de modernisering van de Belgische gerechtsdeurwaarderswet, in 2016. Een van de doelstellingen van die nieuwe wet was om de communicatie en informatie-uitwisseling tussen gerechtsdeurwaarders te verbeteren. Daarin paste onder meer de oprichting van een centraal elektronisch register waarin alle beslagen, delegaties, overdrachten, collectieve schuldenregelingen en protesten worden opgeslagen. Zo trad op 1 januari 2017 het CBB in werking. Alle gerechtsdeurwaarders in België hebben toegang tot deze centrale databank én zijn verplicht er deze informatie te registreren.

 

Welke informatie bevat het CBB?

Concreet kan een gerechtsdeurwaarder in het CBB opzoeken voor wie er een vonnis is overhandigd, wie er beslag heeft gelegd op welke goederen of rekeningen, wie er een delegatie of overdracht heeft uitgevoerd, wie er onder collectieve schuldenregeling staat en wie er een protest heeft ingediend tegen een bepaalde betaling. Het bevat ook informatie over de betrokken partijen, zoals hun naam, over de aard en de wanneer de laatste actie werd ondernomen.

Sinds begin 2023 dienen gerechtsdeurwaarders ook in het CBB te vermelden dat een uithuiszetting heeft plaatsgevonden, alsook de redenen die hiertoe geleid hebben.

Als leek heb je geen toegang tot de informatie in het CBB. Wel kan je bij de beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders opvragen wat er over jou of je onderneming in het CBB staat.

 

De voordelen van een centrale databank voor gerechtsdeurwaarders

Dankzij het CBB verkrijgen gerechtsdeurwaarders en andere partijen snel en efficiënt de juiste informatie over een persoon of bedrijf. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld controleren of er al beslagen zijn gelegd, en of er sprake is van een collectieve schuldenregeling.

Een ander voordeel van het CBB is dat het fraude helpt te voorkomen. Dat alle informatie over beslagen, overdrachten en delegaties centraal wordt bijgehouden, maakt het moeilijker voor schuldenaars om bijvoorbeeld hun bezittingen over te dragen aan anderen en zo beslag te ontwijken.