Wat is het verschil tussen een vervallen en een verjaarde factuur?

In de wereld van financiën en boekhouding zijn termen zoals "vervallen" en "verjaard" vaak voorkomend, vooral bij facturen. Hoewel ze op het eerste gezicht vergelijkbaar lijken, hebben ze toch belangrijke verschillen die van invloed kunnen zijn op de financiële gezondheid van je onderneming. In dit artikel gaan we dieper in op het onderscheid tussen een vervallen factuur en een verjaarde factuur.

Wat is het verschil tussen verjaarde en vervallen factuur

Wat is een vervallen factuur?

Een vervallen factuur is een factuur waarvan de betalingstermijn is verstreken zonder dat de betaling is ontvangen. Wanneer een bedrijf goederen levert of diensten verleent, stelt het vaak een factuur op met een specifieke betalingstermijn, bijvoorbeeld 30 dagen.

Als je klant niet binnen deze termijn betaalt, wordt de factuur als "vervallen" beschouwd. Hoewel de betaling nog steeds kan worden ontvangen na de vervaldatum, kan je als bedrijf mogelijk maatregelen treffen, zoals het verzenden van herinneringen of het in rekening brengen van boetes voor te late betalingen.

 

Kenmerken van een vervallen factuur

  • Incasseerbaar: Een vervallen factuur is over het algemeen incasseerbaar, wat betekent dat het bedrijf stappen kan ondernemen om de betaling te verkrijgen.
  • Mogelijke juridische stappen: Als de betaling niet vrijwillig wordt gedaan, kan het bedrijf juridische stappen ondernemen, zoals het inschakelen van een advocaat of een partij als Unpaid.

 

Wat is een verjaarde factuur?

Een verjaarde factuur is een factuur waarop de wettelijke verjaringstermijn is verstreken zonder dat er juridische stappen zijn ondernomen om de betaling te verkrijgen. Hoe lang deze termijn is, hangt van verschillende zaken af. Dit kan 10 jaar zijn, maar in sommige sectoren verjaren facturen al na 6 maanden

 

Kenmerken van een verjaarde factuur

  • Niet meer afdwingbaar: Zodra een factuur verjaard is, kan je geen juridische stappen meer ondernemen om de betaling af te dwingen. De schuld wordt dan beschouwd als niet langer afdwingbaar.
  • Boekhoudkundige afboeking: Bedrijven moeten verjaarde facturen vaak afboeken van hun financiële overzichten, aangezien ze niet langer als activa kunnen worden beschouwd.

 

Snel reageren is de boodschap

Een vervallen factuur kan nog steeds worden ingevorderd via juridische stappen, terwijl een verjaarde factuur niet meer afdwingbaar is na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn.

Gebruik onze handige verjaringscalculator om na te gaan wanneer je facturen verjaren.

Heb je nog een openstaande, vervallen factuur die nog niet verjaard is? Dan kan je Unpaid inschakelen!

Test het eens uit:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.