Komt mijn onbetaalde factuur in aanmerking voor de IOS procedure?

In 2016 ging de procedure “Invordering van Onbetwiste Geldschulden” (IOS) van kracht in België. Deze procedure zorgt ervoor dat ondernemingen hun onbetwiste vorderingen op andere onderneming niet meer via een rechtbank moeten invorderen. Je zit met een onbetaalde factuur en wenst deze via de IOS procedure te gaan innen. In dit artikel informeren we jou waaraan een onbetaalde factuur moet voldoen om deze via de IOS procedure te vorderen.

1. Het gaat om een business-to-business (B2B) factuur

Zowel de schuldeiser als de betrokken schuldenaar zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze procedure is dus niet geldig voor invorderingen ten aanzien van particulieren en de overheid. Ben je als onderneming ingeschreven in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Spanje en Oostenrijk? Dan kan je ook gebruik maken van de IOS procedure. Ook hier moet de schuldenaar een Belgisch ondernemingsnummer en een vestiging in België hebben.

checklist-ios-procedure-Unpaid

 

2. De factuur is onbetwist

De factuur, of facturen die je hebt uitgestuurd naar jouw klant zijn langs diens kant aanvaard. Jouw debiteur gaat dus akkoord met de factuur en heeft niet geprotesteerd.  Vanaf de debiteur jouw factuur gaat aanvechten spreken we van een betwiste factuur (geprotesteerd).

Opmerking: Indien jouw klant tegen een deel van de factuur heeft geprotesteerd en je hebt het protest aanvaard en rechtgezet via een creditnota dan kan het niet geprotesteerde deel beschouwd worden als een onbetwiste factuur.

3. De schuldenaar is niet failliet verklaard of zit niet in een gerechtelijke reorganisatie

Jouw debiteur mag niet failliet zijn verklaard of in een gerechtelijke reorganisatie zitten. Deze gerechtelijke organisatie wil zeggen dat jouw schuldenaar beschermd wordt tegen schuldeisers.

faillissement-ios-Unpaid

 

4. De factuur is niet verjaard

Naast een betalingstermijn heeft een factuur ook een verjaringstermijn. Met andere woorden als een factuur niet betaald wordt blijft de vordering slechts gedurende een bepaalde tijd geldig. Deze periode is verschillend per sector en varieert tussen de 6 maanden en de 10 jaar. Op het moment dat je een factuur indient bij Unpaid kijken wij automatisch en onmiddellijk na of de verjaringstermijn niet overschreden is.

Unpaid haalt jouw geld terug via de IOS procedure

We hebben een platform ontwikkeld dat gebaseerd is op deze procedure. Via onze website kan jij, volledig online, jouw onbetaalde facturen gaan innen. Wij laten jou ook weten of de factuur voldoet aan de IOS vereisten.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Probeer het zelf eens uit en dien jouw onbetaalde factuur in:  

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.