Wat is het verschil tussen een btw-nummer en een ondernemingsnummer?

Heb je een bedrijf of ben je zelfstandige? Dan heb je een btw-nummer en ondernemingsnummer. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen beide? We scheppen klaarheid in de verwarring!btw nummer


Tot midden 2003 hadden ondernemingen bij verschillende instanties een apart identificatienummer. Elk bedrijf had zowel een handelsregisternummer als een btw-nummer (ook RSZ-nummer genoemd). Het handelsregister verzamelde alle gegevens van de onderneming, de btw-administratie stond daar helemaal los van.

Dat veranderde met de oprichting van de federale Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), op 1 juli 2003.
 

Waarvoor dient een ondernemingsnummer?


Het ondernemingsnummer bundelt het vroegere handelsregisternummer en het btw-nummer. Dankzij dit ene nummer kunnen verschillende overheidsinstanties en administratieve instanties jouw onderneming eenvoudig identificeren.

Je bent als ondernemer verplicht om dit nummer op alle officiële handelsdocumenten (facturen, brieven, akten …) te vermelden. Ook op je website moet je het wettelijk plaatsen.

Hoe krijg je een ondernemingsnummer?

Start je met een eigen zaak? Voor je met je activiteit begint, moet je je ondernemingsnummer activeren bij een ondernemingsloket. Dat is verplicht.

Iedere onderneming die zich inschrijft in de Kruispuntbank van Ondernemingen ontvangt een uniek ondernemingsnummer. Dit bestaat uit een ‘0’ of een ‘1’, gevolgd door 9 cijfers. Het kan er bijvoorbeeld zo uitzien: ‘0123.231.324’.

  • Bij een eenmanszaak kan het ondernemingsloket dit nummer voor jou aanvragen. Hiervoor hebben zij uiteraard enkele gegevens van jou nodig.
     
  • Bij een vennootschap krijg je het nummer van de griffie van de ondernemingsrechtbank waar jij je oprichtingsakte hebt neergelegd. Daarna moet je zelf naar een ondernemingsloket om jouw vennootschapsgegevens te vervolledigen in de Kruispuntbank (KBO).
     

kruispuntbank van ondernemingen

 

Waarvoor dient een btw-nummer?


Zijn jouw activiteiten onderworpen aan de btw en is je onderneming dus btw-plichtig? Dan ben je verplicht om jouw ondernemingsnummer te activeren bij de btw, voor je met je activiteiten begint. Zo wordt het ook je btw-nummer. Dit dient om jouw bedrijf bij de btw-administratie te identificeren.

Jouw btw-nummer is zo goed als identiek aan je ondernemingsnummer. Het enige verschil is vormelijk: het btw-nummer begint met ‘BTW BE’, gevolgd door het ondernemingsnummer. In ons voorbeeld ziet het btw-nummer er dus zo uit: ‘BTW BE0123.231.324’.

Let op! Je kan je btw-nummer pas gebruiken nadat je het bij de btw-administratie laat activeren. Je inschrijving bij de KBO volstaat hiervoor niet, ook al zijn beide nummers identiek.
 

Wat betekent btw-plichtig zijn?

De btw of belasting op de toegevoegde waarde is een belasting die de eindgebruiker betaalt op producten of diensten.

  • Jouw klanten betalen jou btw op de goederen of diensten die jij hen levert. Jij stort die door in de schatkist.
     
  • Zelf heb je als btw-plichtige recht op een btw-aftrek. Je hoeft geen btw te betalen op de goederen en diensten die je voor jouw eigen onderneming nodig hebt.

 

> Nog ondernemersvragen? De kans is groot dat je het antwoord vindt op onze blog.