Factuur betwisten? Denk twee keer na

Want er zou wel eens een boete aan vast kunnen hangen

Hoe snel zet jij de stap om een factuur te betwisten waarmee je het niet eens bent? Als ondernemer moet je niet over je heen laten lopen. Maar je gaat ook beter niet onbezonnen tot een betwisting over, want dat kan je een stevige duit kosten. In dit artikel leggen we je uit hoe het zit.

Hoe factuur betwisten

Betwist alleen met een gegronde reden

Stel: je leverancier heeft zich vergist bij de berekening van het factuurbedrag, de geleverde diensten zijn onvolledig uitgevoerd of de leverancier is niet al zijn beloftes nagekomen … In dat geval heb je een twee opties:

  1. Je gaat in conversatie met je leverancier. Proberen om tot een vergelijk te komen, leidt het vaakst tot een win-win-situatie.
  2. Lukt dat niet, dan kan je de factuur betwisten. Maar let op: je betwisting heeft maar beter een juridische grond. Betwisten zonder gegronde reden kan ernstige juridische en financiële gevolgen hebben. De tegenpartij gaat er dan van uit dat je de factuur alleen betwist om de betaling uit te stellen.

 

Een factuur betwisten binnen de Unpaid-procedure?

Heb je een factuur waarmee je niet akkoord gaat gewoon niet betaald? Heb je de aanmaningen naast je neergelegd? Dan kan je leverancier een IOS-procedure of Unpaid-procedure tegen je opstarten. Ook wanneer die loopt, kan je de factuur nog betwisten. Nadat de gerechtsdeurwaarder je een aanmaning tot betalen overhandigd heeft, heb je hier 38 dagen de tijd voor.

Weet wel: je kan maar beter een stevig dossier hebben als je in deze fase nog wil betwisten. De financiële gevolgen kunnen zwaar zijn als je betwisting geen grond heeft. Daarom komt een late betwisting ook maar zelden voor. Recent onderzoek, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR), toont aan dat er van de eerste 100.000 IOS-dossiers maar 1,28% betwist werd.

 

Onterecht betwisten kost je een fortuin

Hoewel je een onbetaalde factuur binnen de IOS-procedure relatief eenvoudig kan betwisten, denk je het best twee keer na voor je dat doet. Het betekent dat de zaak voor de rechtbank komt en verstrekkende gevolgen kan hebben.

Als je aan het kortste eind trekt, wacht je bovenop de hoofdsom van de factuur een hele resem kosten:

  • Een schadebeding van 10%.
  • De lopende intresten op de bestaande facturen, van minstens 8% per jaar.
  • De gemaakte kosten van de gerechtsdeurwaarder voor de IOS-procedure.
  • De bijkomende dagvaardingskosten (ongeveer €300).
  • Een rechtsplegingsvergoeding aan de advocaat van de tegenpartij. Deze kan oplopen tot €18.000.
  • Jouw eigen advocaatkosten.

Als de rechter oordeelt dat je zonder gegronde reden of met een drogreden betwist, riskeer je ook nog een geldboete. Zo heeft de Ondernemingsrechtbank van Gent recent een bedrijf veroordeeld tot een bijkomende boete van €250 euro. Op basis van dit wetsartikel: ‘De partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden kan worden veroordeeld tot een geldboete van 15 tot 2500 euro onverminderd de schadevergoeding die gevorderd zou worden.'1

Kortom, betwist enkel een factuur wanneer je zeker bent dat je het bij het rechte eind hebt. Besef je dat jij in het ongelijk bent? Dan bespaar je jezelf binnen de IOS-procedure tijd, moeite en geld door het openstaande saldo zo snel mogelijk aan de gerechtsdeurwaarder te betalen.

Sowieso heb je er baat bij snel te reageren wanneer je het niet eens bent met een factuur. En om ze tijdig te betalen wanneer je dat wel bent, want ook aan een laattijdige betaling zijn kosten verbonden.

  • 1. Ger. W. Art. 780bis. <Ingevoegd bij W 2007-04-26/71, art. 22; Inwerkingtreding : 22-06-2007>