Hoe verloopt de faillissementsprocedure in België?

Je hebt het wellicht al in verschillende kranten gelezen: het aantal nieuwe faillissementen in België stijgt zienderogen. Natuurlijk hoop je als ondernemer natuurlijk dat het jou of jouw klanten nooit overkomt. Van zodra jouw klant faillissement heeft aangevraagd, is het namelijk niet evident om er nog openstaande facturen bij in te vorderen. Maar hoe verloopt de volledige faillissementsprocedure precies in België? Je komt het in dit artikel te weten!

Hoe verloopt de faillissementsprocedure in België

Wanneer gaat een bedrijf failliet? 

Een onderneming gaat failliet als het haar schulden niet meer kan betalen. Verschillende partijen kunnen het faillissement in gang zetten. Dit kunnen de schuldeisers zijn via een dagvaarding in de ondernemingsrechtbank of een aanvraag door de onderneming zelf. Vervolgens zal de rechtbank oordelen over het faillissement. Als het faillissement effectief geopend wordt door de rechtbank, dan kan het bedrijf door de afhandeling van het faillissement niet meer vrij over zijn bezittingen en inkomsten beschikken.

 

Hoe vraagt een onderneming zelf het faillissement aan? 

Als een als onderneming zelf het initiatief neemt om de boeken neer te leggen, kan de faillissementsprocedure worden opstarten door hiervoor een aangifte in te dienen.  Om deze aangifte te doen, moet dit binnen de maand online worden aangeven bij de ondernemingsrechtbank. Het platform waarop deze aangifte moet worden gedaan, is het Centraal Register Solvabiliteitook wel gekend als RegSol

Binnen dezelfde maand na de aangifte moet de onderneming via een ondernemingsloket haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en haar handelshoedanigheid laten schrappen.

 

De schuldenvereffening

Na de opening van het faillissement door de ondernemingsrechtbank,  zal er een curator en rechter-commissaris worden aangesteld. Deze curator zal vervolgens een inventaris opmaken bestaande uit alle (on)roerende goederen en schulden. De goederen die nog enige waarde vatten, zullen verkocht worden onder toezicht van de rechter-commissaris. Daarnaast gaat de curator soms ook over tot het invorderen van nog onbetaalde facturen bij eventuele schuldenaars van het faillietverklaarde bedrijf. Uiteindelijk zal de curator een verdeling opstellen van het beschikbare geld voor de betaling van de schuldeisers, rekening houdend met eventuele voorrechten van bv. banken of de overheid.

Schulden binnen een faillissement

Restschulden 

Mogelijks zullen niet alle schulden vereffend kunnen worden tijdens de vorige fase. Deze worden de restschulden van een faillissement genoemd. Als de ondernemingsrechtbank deze kwijtscheldt, dan zullen ze niet meer betaald moeten worden. Aangezien dit als schuldeiser heel frustrerend kan zijn, is het dan ook zaak om tijdig te reageren als jouw facturen onbetaald blijven.

 

De afsluiting van een faillissement 

Uiteindelijk wordt de faillissementsprocedure van de onderneming afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter. Er moeten dus verschillende stappen worden doorlopen na de opening van het faillissement voor een onderneming definitief failliet verklaard wordt. Voor bedrijven waarvan het faillissement is geopend via een dagvaarding in de ondernemingsrechtbank, is het daarom nog mogelijk om deze beslissing aan te vechten voor ze definitief failliet worden verklaard. De rechtbank kan bijvoorbeeld beslissen om de opening van een faillissement teniet te doen wanneer de onderneming een overtuigend plan kan worden voorgelegd om haar openstaande schulden af te betalen. 

 

Kan je opnieuw starten na een faillissement? 

In principe kan er zonder problemen een nieuwe zaak worden gestart na een faillissement, hoewel hierop een belangrijke uitzondering geldt. Wanneer blijkt dat een persoon door een grove fout zelf bijdroeg aan het faillissement van zijn of haar onderneming, kan de ondernemingsrechtbank deze namelijk verbieden om een nieuwe zaak op te starten. Bovendien kan de strafrechter kan hier zelfs nog een beroepsverbod aan toevoegen, dat vanaf de faillietverklaring drie tot tien jaar kan duren. In het geval van eerherstel kan dit verbod wel nog worden ingetrokken door de rechtbank.

 

Vermijd onbetaalde facturen door een faillissement 

Een faillissement kan soms heel onverwachts uit de hoek komen. Macro-economische factoren zoals een pandemie, inflatie of hoge energiekosten kunnen ervoor zorgen dat een voorheen gezond bedrijf plots in de gevarenzone komt. Zorg er dan ook voor dat je jouw onbetaalde facturen stipt opvolgt en tijdig de betaling van je onbetaalde facturen opeist. Hoe langer een factuur open staat, hoe kleiner de kans op succesvolle inning en hoe groter de kans op een faillissement van jouw klant. 

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.