Zombiebedrijven en spookfirma’s: voorkom dat ze jouw bedrijf leegzuigen

Net als overal, vind je helaas ook in de ondernemerswereld bestuurders die niet per se het beste voorhebben. In deze context duiken vaak de termen ‘spookbedrijf’ en ‘zombiefirma’ op. Hoewel beide benamingen uit een horrorverhaal van Mary Shelley lijken te stammen, duiden ze in werkelijkheid op bedrijven die als belangrijkste doel hebben er voor de buitenwereld als een bedrijf uit te zien. Wat is het verschil tussen beide, en vooral: hoe houd je ze op afstand? Je leest het hier.

Zombiebedrijven en spookfirma’s: zo voorkom je dat ze jouw bedrijf leegzuigen

 

Spookonderneming of zombiefirma: is er een verschil?

Hoewel de termen vaak door elkaar gebruikt worden, zijn er toch belangrijke verschillen.

 • Spookbedrijven bestaan enkel op papier en oefenen geen enkele activiteit uit. Hun activiteit is als het ware net zo ongrijpbaar als een spook. In extreme gevallen worden deze ondernemingen door hun bestuurders gebruikt om zoveel mogelijk schulden te maken en vervolgens het faillissement aan te vragen.
   
 • Zombiebedrijven oefenen wél activiteiten uit. Hun belangrijkste eigenschap is dat hun activiteiten verlieslatend zijn. Uiteraard is niet elke verlieslatende onderneming een zombiefirma. Zombiebedrijven hebben daarbovenop een negatief vermogen. Dat betekent dat hun schulden groter zijn dan al hun bezittingen samen, waardoor ze nog nauwelijks levensvatbaar zijn. Ze strompelen voort als een zombie.
   

Zombiebedrijven in België

Uit een recent onderzoek van Graydon blijkt dat bijna één op de tien Belgische ondernemingen (ouder dan 5 jaar) de coronacrisis inging als zombiebedrijf.

Dit betekent dat deze bedrijven coronasteun ontvangen, hoewel ze al vóór corona in slechte papieren zaten. De vraag is dan ook hoe het deze zombiebedrijven en hun partners zal vergaan wanneer de overheid de coronasteun afbouwt.

Om te voorkomen dat zwaar verlieslatende bedrijven ongestoord schade kunnen berokkenen aan andere ondernemingen, ontwikkelde de overheid de alarmbelprocedure. Onder bepaalde voorwaarden, is een BV, CV of NV in financiële moeilijkheden verplicht deze in gang te zetten. Dit wil zeggen dat bestuurders binnen de twee maanden een algemene vergadering moeten samenroepen waar remediërende maatregelen besproken worden. Als de algemene vergadering niet tijdig of niet volgens de voorgeschreven regels bijeenkomt, kunnen de bestuurders verstrengd persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

alarmbelprocedure zombie- en spookbedrijven

 

Zo vermijd je spookfirma’s of zombiebedrijven als klant

Ook al beschermt de alarmbelprocedure leveranciers van spook- en zombiebedrijven tot op zekere hoogte, toch doe je er maar beter geen zaken mee. Want de kans is reëel dat het wanbetalers blijken. En het invorderen van facturen verloopt dan heel moeizaam.

Bij spookbedrijven die enkel op papier bestaan, zijn er quasi geen dwangmiddelen voorhanden om de facturen alsnog betaald te krijgen. Zombiebedrijven sleuren dan weer zo’n grote schuldenlast met zich mee, dat ze nooit aan alle openstaande schulden kunnen voldoen. Zelfs niet bij een verkoop van hun activa na faillissement.

Hoe weet je of je met een zombie- of spookfirma te maken hebt?

 • Ga na welke cijfers een bedrijf de laatste jaren heeft voorgelegd, voor je het als klant aanvaardt. Dat kan op de site van de Nationale Bank.

   
 • Vertrouw je de zaak nog niet? Vraag dan een gerechtsdeurwaarder om de solvabiliteit van je potentiële klant te onderzoeken. De gerechtsdeurwaarder checkt dan bijvoorbeeld of de onderneming effectief te vinden is op het adres waar de zetel geregistreerd staat.
   

Doe je een beroep op Unpaid om een onbetaalde factuur in te vorderen? Dan kijken wij altijd eerst de solvabiliteit van je wanbetaler na. Zo weet jij waar je aan toe bent voor we de procedure opstarten.