Te veel onbetaalde facturen? Zo check je de kredietwaardigheid van je klanten

Hoe voorkom je wanbetalingen? Hoe schat je in of een klant je facturen zal kunnen betalen? Het liefst ook op tijd? Hou voor je gaat samenwerken de kredietwaardigheid van je potentiële klanten tegen het licht. In dit artikel maken we je wegwijs in de 3 factoren die daar een rol in spelen.

3 indicatoren om een kredietwaardige klant te herkennen

Om de kredietwaardigheid van jouw klant te achterhalen, stel je je 3 belangrijke vragen:
 

  1. Is de onderneming solvabel: kan ze langetermijnschulden aflossen? 
  2. Maakt het bedrijf winst?
  3. Kan je klant vlot kortlopende schulden betalen? Met andere woorden: is je klant liquide?

Met de antwoorden hierop leg je de puzzel die je helpt in te schatten of je klant je facturen tijdig zal kunnen betalen.

1. Hoe is het gesteld met de solvabiliteit van je klant?

In welke mate is een onderneming in staat om te voldoen aan haar betalingsverplichtingen op lange termijn? Het antwoord op die vraag drukken we uit in een percentage: de solvabiliteitsratio.

De solvabiliteit geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Onder eigen vermogen verstaan we bijvoorbeeld kapitaalinbreng van de aandeelhouders, winst of verlies, etc. Zaken als leningen bij de bank, openstaande facturen en schulden bij leveranciers noemen we vreemd vermogen.

Hoe bereken je de solvabiliteit? Heel eenvoudig: deel het eigen vermogen door het totale vermogen en vermenigvuldig de uitkomst met 100. De cijfers waarvan je vertrekt vind je op de balans van de onderneming in kwestie. Aan de hand van het ondernemingsnummer van je klant kan je die makkelijk raadplegen bij de Nationale Bank.

Doorgaans wordt een onderneming met een solvabiliteit van 25% als solvabel beschouwd. Maar een veel correcter beeld krijg je als je kijkt naar de sectorgenoten van het bedrijf. Als de solvabiliteitsratio in de sector gemiddeld veel hoger ligt dan die van jouw klant, dan is je klant niet zo solvabel. Zelfs als hij een solvabiliteit van 25% benadert.

Zo zie je in kapitaalintensieve sectoren, zoals de transportsector, vaak een lage solvabiliteitsratio. Dat valt prima te verklaren: deze ondernemingen hebben zwaardere leningen om bijvoorbeeld vrachtwagens aan te kopen. Dat drijft hun vreemd vermogen omhoog. Een zelfstandig boekhouder heeft dan vaak weer een hoog solvabiliteitspercentage. Hier is de nood aan vreemd vermogen een pak lager dan gemiddeld.

2. Maakt je klant winst?

Als het goed zit met de solvabiliteit, is de volgende vraag die je jezelf stelt: heeft de klant in het laatste volledige boekjaar winst gemaakt? En in welke mate is het overgedragen resultaat positief?

Bij een winstgevend bedrijf stijgt het eigen vermogen. Dat verbetert op zijn beurt de solvabiliteit van de onderneming.

Let op: je kan er niet van uit gaan dat een winstgevend bedrijf altijd een gezond bedrijf is. Als ze hun middelen verkeerd inzetten, gaan ook winstgevende ondernemingen overkop. Het is dus perfect mogelijk dat een bedrijf winst maakt, maar toch problemen heeft om facturen te betalen.

Kortom, staar je niet blind op de winstgevendheid en de solvabiliteit van jouw klant, maar kijk ook naar zijn liquiditeit.
 

Maakt je klant winst?

 

3. Heeft je klant genoeg liquide middelen?

Om te kijken of jouw klant je facturen zal betalen of niet, is de liquiditeit de beste barometer. Dit cijfer vertelt je of een onderneming in staat is om alle kortlopende schulden te betalen (bv. schulden bij leveranciers).

De liquiditeit van een onderneming bereken je door de vlottende activa op korte termijn tegenover de schulden op korte termijn te zetten. Is deze verhouding 1 of hoger? Dan is de onderneming voldoende liquide. Het betekent dat ze geen probleem heeft om kortlopende schulden te betalen. Bij een liquiditeit lager dan 1 vormt dit wel een probleem. Dan is de onderneming illiquide.

Hou wel in het achterhoofd dat jij niet altijd een volledig zicht hebt op het volledige plaatje van je klant. Die kan bijvoorbeeld afspraken hebben met de bank of via een andere weg toegang hebben tot liquide middelen die je niet op de balans ziet staan.

Cijfers + gezond verstand = wanbetalingen voorkomen

Samengevat: de kredietwaardigheid van je klant bepalen is geen exacte wetenschap. Er bestaat geen kant-en-klare formule die je vertelt ‘Dit is een veilige klant’. Houd dus de drie ratio’s in de gaten en gebruik je gezond verstand. Ben je over bepaalde cijfers ongerust? Eens bellen met je (potentiële) klant kan nooit kwaad.

Loopt het toch eens mis, dan is ons platform een ideaal instrument om onbetaalde facturen te innen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen!

Met dank aan Nic De Ruyver voor zijn waardevolle input voor dit artikel.