Wanneer factureer ik met ‘btw verlegd’?

Wanneer je onderneming handelt met een klant in het buitenland, dan moet je bijzondere btw-regels volgen. Hoe zit die regeling in elkaar? En wanneer mag je de btw verleggen? Wij leggen het je hier uit.

Wanneer factureer ik met btw verlegd

Wat wil ‘btw verlegd’ zeggen?

De vermelding ‘btw verlegd’ op een factuur betekent dat je als verkoper geen btw in rekening brengt wanneer je een product of dienst verkoopt aan een andere btw-plichtige entiteit in de Europese Unie.

Het voordeel daarvan is dat je geen btw int en die dus ook niet later hoeft door te storten aan de fiscus. Door de btw te verleggen, leg je de verantwoordelijkheid bij jouw klant om de btw in eigen land aan te geven, te betalen en af te trekken.

Deze regeling werd ingevoerd om het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie zo gemakkelijk mogelijk te maken.

 

Wanneer mag je de btw op een factuur verleggen?

De btw verleggen op facturen aan buitenlandse, Europese klanten mag alleen als:

  • je btw-plichtig bent
  • én periodieke aangiftes doet

Let op: daarbovenop moet je altijd nagaan of het btw-nummer van jouw klant geldig is. Dat kan je gemakkelijk controleren op de VIES-website van de Europese Commissie. Merk je dat je klant niet btw-plichtig is, dan moet je wél btw aanrekenen. In dat geval kan je de btw op jouw factuur dus niet verleggen.

Zolang het omzetcijfer van je onderneming voor (B2C) verkopen de drempel van 10.000 euro voor het lopende of vorige kalenderjaar niet overschrijdt, mag je in dit geval het normale btw-tarief aanrekenen. Overschrijd je de drempel, dan ben je verplicht om het  btw-tarief van het EU-land van de afnemer aan te rekenen. Ook als je onder de drempel blijft mag je deze regeling toepassen.

 

Hoe factureer je met ‘btw verlegd’?

Als je zeker bent dat jouw factuur met btw verlegd kan worden, moet je rekening houden met een verplichte vermeldingen. Zo dien je steeds ‘btw verlegd’ te vermelden op jouw factuur als je de intracommunautaire verleggingsregeling hebt toegepast. Nadien kan je klant de btw aangeven en terugvorderen volgens de regels in zijn eigen land.

 

Het medecontractant-regime: ‘btw verlegd’ tussen Belgische ondernemingen

In bepaalde gevallen kan een Belgische onderneming ook bij een factuur aan een Belgische klant de btw verleggen. Daarvoor moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • Je bent btw-plichtig.
  • Je dient periodieke aangiftes in.
  • Je doet werken aan je kantoor, werkplaats of werkruimte (het onroerend goed moet geheel of gedeeltelijk beroepsmatig gebruikt worden).

Jouw aannemer kan dan het medecontractantregime toepassen en je een factuur toesturen zonder btw. Jij bent er dan voor verantwoordelijk om de btw aan te geven. Ook hier is de vermelding ‘btw verlegd’ verplicht op te nemen op de factuur.

 

Vermijd sancties van de fiscus

Een laatste tip: wees voorzichtig met het toepassen van de btw-verleggingsregeling, om administratieve sancties te vermijden. Het weglaten van de verplichte vermeldingen kan je tot 500 euro administratieve boete opleveren. Voor jouw klant kan het betekenen dat de btw niet te recupereren valt en je loopt het risico dat je klant een schadevergoeding gaat eisen. Een foute factuur zal je ook steeds moeten rechtzetten met een creditnota dus dat zorgt ook nog eens voor extra werk. Kijk zeker na of aan alle voorwaarden voldaan is vóór je de btw verlegt.

Zit je nog met vragen over de wetgeving rond factureren? Kan je tips gebruiken om onbetaalde facturen te voorkomen? Lees onze blog of stel ons je vraag!

 

Dit artikel werd geschreven in samenwerking met Yves Accoe van Aident.