Ontdek: Kennis

Uitstel van betaling bij onbetaalde facturen
Het is niet ongebruikelijk dat klanten om uitstel van betaling vragen. Hoewel je wettelijk niet verplicht bent om hierop in te gaan, kan het gunstig zijn voor de klantenrelatie. Een flexibelere aanpak kan voorkomen dat je een klant verliest. Een kort overleg om samen een nieuwe betalingstermijn af te spreken kan vaak al voldoende zijn. In dit artikel vertellen we je meer over betalingsuitstel.
Wat is dagvaarding in faillissement
Het faillissementsrecht in België is een complexe aangelegenheid die ondernemers en particulieren diep kan raken. Een cruciaal onderdeel hiervan is de dagvaarding in faillissement. Wat is een dagvaarding in faillissement precies? Wat houdt het in, en hoeveel kost het? In dit artikel beantwoorden we deze vragen en bieden we een duidelijk overzicht van wat je kunt verwachten als je hiermee te maken krijgt.
In welke taal algemene voorwaarden en facturen opstellen
Facturering lijkt eenvoudig, maar voor Belgische bedrijven kunnen taalkundige kwesties voor verwarring zorgen. Stel je voor: je hebt als Belgisch bedrijf een klant die een andere taal spreekt. In welke taal stel je dan je factuur op? Op het eerste zicht lijkt het antwoord misschien logisch. Naar Nederlandstalige klanten stuur je een factuur in het Nederlands, Franstaligen bezorg je een factuur in het Frans en andere internationale klanten krijgen de Engelstalige versie in de bus. Maar juridisch zit het toch anders in elkaar. In dit artikel leggen we alles uit.
Wat is het verschil tussen verjaarde en vervallen factuur
In de wereld van financiën en boekhouding zijn termen zoals "vervallen" en "verjaard" vaak voorkomend, vooral bij facturen. Hoewel ze op het eerste gezicht vergelijkbaar lijken, hebben ze toch belangrijke verschillen die van invloed kunnen zijn op de financiële gezondheid van je onderneming. In dit artikel gaan we dieper in op het onderscheid tussen een vervallen factuur en een verjaarde factuur.
Wanneer ambtshalve doorhaling in België
Recent voegde de Belgische overheid twee nieuwe gronden toe voor de ambtshalve doorhaling van een vennootschap. Maar wat houdt een ambtshalve doorhaling – of schrapping – juist in, wat zijn de (nieuwe) wettelijke gronden hiervoor en welke gevolgen heeft dit? Je leest het in dit artikel én komt te weten wanneer een ambtshalve doorhaling ingetrokken kan worden.
Schulden innen met afbetalingsplan
Stel je voor, je hebt een klant die eindelijk klaarstaat om een openstaande factuur te betalen, maar met een twist - ze willen dit in termijnen doen. Hoe ga je hiermee om? Dit is waar afbetalingsplannen in het spel komen. In dit artikel bekijken we de voordelen en nadelen van afbetalingsplannen bij schuldeninning, en helpen we je een weloverwogen beslissing te nemen.
Onbetaalde facturen bij bedrijfsovername
Een bedrijfsovername brengt naast nieuwe kansen ook uitdagingen met zich mee. Denk maar aan het innen van de onbetaalde facturen van het overgenomen bedrijf. Daar efficiënt mee omgaan is essentieel om een gezonde cashflow te behouden en financiële risico's te vermijden.  Hoe ga je om met onbetaalde facturen nadat je een bedrijf overgenomen hebt? Welke tools bestaan er daarvoor? Dit stappenplan geeft je houvast.
Wat is een handelsonderzoek
De ondernemingsrechtbank start een handelsonderzoek op wanneer een onderneming in moeilijkheden verkeert. Waarom? Door een handelsonderzoek kan de rechtbank een bedrijf helpen voor het probleem te groot, of zelfs onomkeerbaar, wordt. Het is dus een preventiemaatregel. We leggen je hier uit hoe het werkt.
Wat is een ingebrekestelling
Heeft je klant je factuur nog steeds niet betaald? Blijft reactie op eerdere herinneringen uit? Dan is het tijd voor een ingebrekestelling. In dit artikel leggen we uit wat een ingebrekestelling precies is en hoe deze eruit moet zien.
Wat is het verschil tussen Unpaid en factoring
Als ondernemer ben je voortdurend op zoek naar manieren om je cashflow te verbeteren en wanbetalers efficiënt aan te pakken. Factoring en de Unpaid-procedure zijn twee verschillende benaderingen die beide gericht zijn op het beheer van je financiën en openstaande facturen. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee methoden en welke past het beste bij jouw zakelijke behoeften? In dit artikel duiken we dieper in op factoring en Unpaid, hun voor- en nadelen, en hoe ze je kunnen helpen je cashflow te optimaliseren.
Wat is de uitvoerbare titel in de IOS-procedure
Binnen de IOS-procedure, ofwel de procedure "invordering onbetwiste (geld)schulden", speelt de uitvoerbare titel een cruciale rol. Maar wat houdt een uitvoerbare titel precies in en wanneer wordt deze verkregen? In dit artikel zullen we de betekenis van de uitvoerbare titel binnen de IOS-procedure uitleggen, evenals het proces van verkrijging.
Hoe verjaring van factuur voorkomen
Als ondernemer is het een herkenbare uitdaging: onbetaalde facturen die zich opstapelen en dreigen te verjaren. Het verlies van inkomsten is iets wat je koste wat kost wilt voorkomen. Gelukkig bestaat er zoiets als "stuiting" die je in staat stelt om de verjaringstermijn van een factuur te stoppen. In dit artikel gaan we dieper in op wat stuiting inhoudt en stellen we effectieve manieren voor om de verjaringstermijn van een factuur te onderbreken.
Wat is factuurfraude en hoe bescherm ik mij ertegen
Factuurfraude. Al ooit van gehoord? Naast phishing is het een veelvoorkomende vorm van oplichting. In dit artikel leggen we uit wat factuurfraude precies is, hoe het werkt en hoe je jezelf ertegen kunt beschermen.
Wat is het Centraal Register voor Onbetwiste Schulden
Om de procedure inzake de inning onbetwiste schuldvorderingen te ondersteunen, werd er een Centraal Register gecreëerd, afgekort als de ‘CROS-applicatie’. Aangezien de hele administratieve en buitengerechtelijke procedure gebeurt via een informatica-systeem, is het Centraal Register onmisbaar. Het is een Belgische databank dat de gegevens van de onbetwiste schuldvorderingen verzamelt van ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen die ingeschreven staan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Welke kosten mag je aanrekenen bij laattijdige betaling van factuur
Als ondernemer is het belangrijk om op tijd betaald te worden voor geleverde goederen of diensten. Helaas kan het voorkomen dat klanten hun facturen niet op tijd betalen. Gelukkig biedt de Belgische wetgeving enige bescherming aan ondernemers door het toestaan van kosten die kunnen worden aangerekend bij laattijdige betalingen. Welke kosten je precies mag aanrekenen, kom je in dit artikel te weten.
Impact van stijgende rente op cashflow van bedrijf
In de snel veranderende economische omgeving maken bedrijven zich steeds meer zorgen over de stijgende rente. Het heeft namelijk een flinke impact op onbetaalde facturen en kan niet worden onderschat. Vooral omdat de meeste bedrijfsfinancieringen direct of indirect gekoppeld zijn aan de Euribor. Dit artikel werpt een blik op waarom deze kwestie van belang is en hoe bedrijven proactief kunnen handelen om hun cashflow te optimaliseren te midden van stijgende rentetarieven.
Hoe treedt een onderneming uit gerechtelijke reorganisatie
Een gerechtelijke reorganisatie kan een reddingsboei bieden wanneer een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert. Maar de wereld van financiële herstructureringen en juridische reorganisaties is razend complex … Hieronder krijg je duidelijkheid over de drie mogelijke uitkomsten van een gerechtelijke reorganisatie voor Belgische bedrijven.
Procedure invordering onbetwiste geldschulden
Onbetaalde facturen werden vroeger vaak niet ingevorderd. Ondernemingen vermeden liever juridische stappen omdat de hele procedure te traag, te frustrerend en te duur was. Maar sinds 2016 heeft de wet op de invordering van onbetwiste geldschulden (IOS) echter een revolutie teweeggebracht in de incassowereld. Dankzij deze nieuwe procedure moet je niet meer naar de rechtbank om de betaling van onbetwiste B2B-facturen af te dwingen. Daardoor ontvang je sneller, efficiënter én goedkoper het geld waar je recht op hebt. Benieuwd naar hoe de IOS-procedure verloopt? Je ontdekt het in dit artikel.
Wat zijn spookfacturen en hoe herken je ze
Spookfacturen zijn frauduleuze documenten die naar mensen of bedrijven worden gestuurd met de hoop dat zij betalen zonder grondig te verifiëren of ze authentiek zijn. Ze worden vaak verstuurd via e-mail of post en kunnen er zeer officieel uitzien. In dit artikel kom je te weten hoe je misleidende facturen kunt herkennen en wat te doen wanneer je ze ontvangt.
Wat is het verschil tussen een incassobureau en Unpaid
Heb je te maken met onbetaalde facturen en overweeg je de hulp van een incassobureau? Hoewel een incassobureau een gangbare oplossing lijkt, is het essentieel om te overwegen hoe je de wanbetaler effectief wilt aanpakken. De IOS-procedure van Unpaid kan voor jou een waardevol alternatief zijn.
Achterstallige facturen innen
Het einde van dit boekjaar begint te wenken, we zitten volop in kwartaal 4. En al was het voor niemand een doorsneejaar, toch raden we je aan om nú werk te maken van de niet-betaalde facturen die bij je klanten liggen te sudderen. Stuur hen een laatste herinnering en start waar nodig een procedure. Want iedereen verdient het om correct betaald te worden, ook jij.
Verschil tussen minnelijke invordering en gerechtelijke invordering
Als je te maken hebt met openstaande schulden, heb je waarschijnlijk al gehoord van de termen "minnelijke invordering" en "gerechtelijke invordering". Maar wat is precies het verschil tussen deze twee benaderingen? In dit artikel zullen we de kenmerken van zowel de minnelijke invordering als gerechtelijke invordering bespreken, zodat je een beter inzicht krijgt in welke aanpak het meest geschikt is voor je situatie.
Voorkomen van onbetaalde facturen
In het eerste semester van 2023 gingen aanzienlijk meer jonge ondernemingen in België overkop. De zorgwekkende trend vestigt de aandacht op de uitdagingen waarmee start-ups en jonge bedrijven worstelen. Een van de grootste issues? Dat is het niet tijdig innen van onbetaalde facturen. Lees snel hoe je het aantal onbetaalde facturen kan verminderen, en waarom een snelle opvolging essentieel is.
Nieuwe wet op consumentenschulden
Op 1 september gaat een nieuwe wet van kracht die een aanzienlijke verschuiving teweegbrengt in de manier waarop bedrijven en incassopartijen schulden innen bij particulieren. Deze wet, gebaseerd op de wet van 2 augustus 2002, introduceert striktere regels en transparantievereisten bij het innen van consumentenschulden. In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste wijzigingen die van kracht worden. Deze wijzigingen hebben impact voor de bedrijven de incassobureaus, advocaten en andere schuldinvorderaars.
Wat is de IOS-procedure en hoe werkt het
De IOS-procedure, of de procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden van ondernemingen, werd in juli 2016 door de Belgische wetgever in het leven geroepen. Ze staat bekend als een snellere, efficiëntere en goedkopere manier om onbetaalde facturen in te vorderen bij bedrijven. Welke voordelen heeft deze wetgeving voor jou? We sommen ze hier voor je op.
Tegensprekelijk verzoekschrift
“Ze hebben een tegensprekelijk verzoekschrift neergelegd”, ja.. maar wat wil dat nu precies zeggen? En hoe gebeurt dit? In dit artikel geven we je alle informatie over het tegensprekelijk verzoekschrift.
Wat is rouwkoop
In de wereld van veilingen en biedingen valt soms de term ‘rouwkoop’. Die verwijst naar een situatie waarin de hoogste bieder bij een veiling uiteindelijk van zijn aankoop afziet. De bieder heeft dus berouw, vandaar de term. Het bestaan van de rouwkoopprocedure illustreert de complexiteit en onzekerheden die bij veilingen en biedprocessen komen kijken.
Wat is kredietlimiet van klant
Zal je klant binnen de afgesproken termijn zijn facturen kunnen betalen? Dat is een cruciale vraag om je te stellen vóór je gaat samenwerken. Een kredietlimiet helpt je daarbij: je krijgt een goed zicht op het kredietrisico van de klant en minimaliseert de kans op betalingsachterstanden.
Wat is het CBB
Het CBB is een databank waarin alle Belgische gerechtsdeurwaarders informatie opslaan. Voluit heet het: Centraal Bestand van Berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. En zo zegt de naam zelf welke info de gerechtsdeurwaarders precies in deze elektronische databank pompen. Het CBB verbetert de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen gerechtsdeurwaarders en geeft in enkele muisklikken een overzicht van de lopende beslagen en schulden van een persoon of bedrijf.
Stijgende druk op werkkapitaal van bedrijven
Uit recente cijfers blijkt dat de druk op het werkkapitaal van bedrijven sterk gestegen is. Je werkkapitaal op peil houden, kan moeilijk zijn in deze tijden van economische onzekerheid en veranderende markten. En dat terwijl zo’n onzeker klimaat als ondernemer een extra reden is om je financiën goed op orde te hebben. In dit artikel bespreken we wat werkkapitaal is en waarom het belangrijk is, welke factoren de druk op je werkkapitaal opvoeren en wat je kan doen om je werkkapitaal te verbeteren.
Factureren tussen btw-plichtig en btw-vrijgesteld
Om correct te factureren, is het belangrijk dat je van je klanten weet of ze btw-plichtig of btw-vrijgesteld zijn. Zeker wanneer de btw-status van je klant verschilt van de jouwe, heb je enkele aandachtspunten in acht te nemen. Welke? Dat lees je hier.
Deurwaarder legt beslag
Een klant betaalt je factuur niet. Na enkele onbeantwoorde telefoontjes en mails besluit je Unpaid in te schakelen om ze in te vorderen. Goed idee! Wij sturen meteen een gerechtsdeurwaarder naar je klant met een aanmaning. De meeste wanbetalers betalen dan snel. Maar wat als dat deze keer niet gebeurt? Grote kans dat de gerechtsdeurwaarder – met een vonnis in de hand – beslag zal leggen bij die onderneming. In dit artikel sommen we op welke vormen van beslag er in België allemaal bestaan.
Hoe kredietscore van bedrijf verhogen
De kredietscore van je bedrijf is een belangrijke indicator voor kredietverstrekkers en andere schuldeisers. Ze toont hen hoe goed je onderneming in staat is om haar financiële verplichtingen na te komen. Een hoge kredietscore vertelt dat je bedrijf financieel gezond is en weinig risico vormt voor kredietverstrekkers. Dat helpt jou om gemakkelijker krediet te verkrijgen, én tegen betere voorwaarden, zoals lagere rentetarieven en langere looptijden. Maar je kredietscore verhogen, hoe doe je dat precies?
Factuur verloren in mailbox
Verlies jij soms ook een factuur of boete uit het oog tussen al je andere e-mails? Je bent blijkbaar niet de enige! In een recente studie van Doccle stootten we op een frappant cijfer: 26% van de Belgen ziet facturen, boetes en andere belangrijke documenten over het hoofd in hun mailbox. Hierdoor kan de betaling van een factuur op zich laten wachten. En da’s vervelend, zowel voor de verzender als voor de ontvanger. Wie wacht op betaling kan cashflowproblemen krijgen, wie vergeet te betalen ziet de herinneringskosten snel oplopen.
Rechtstreeks naar deurwaarder voor onbetaalde facturen
Om de inning van onbetaalde facturen af te dwingen, kan je ook rechtstreeks een gerechtsdeurwaarder aanspreken. Waarom zou je dan met Unpaid en de IOS-procedure werken? We lijsten hier voor je op wat je moet weten om een weloverwogen keuze te maken.
Onbetaalde facturen innen bij particulieren
Als bedrijf heb je het zeker al eens meegemaakt: je klant betaalt niet. Wat nu? Je aanpak verschilt als je met een bedrijfsklant of met een particulier te maken hebt. In beide gevallen begin je met een vriendelijke herinnering, volgt daarna een bozere brief of e-mail en een aangetekend schrijven. Maar als dat allemaal niet helpt, verschillen de wettelijke stappen die je kan en moet zetten om het factuurbedrag te innen. In dit artikel geven we je overzicht.
Incasso voor freelancers en zelfstandigen
Heb je als freelancer, zelfstandige of kleine onderneming te kampen met slechte betalers? Vervelend! Want je hebt niet altijd de tijd en middelen om achter onbetaalde facturen aan te gaan. Toch is het belangrijk wanbetalers er niet zomaar mee te laten wegkomen. Hier lees je waarom je het best wél actie onderneemt en hoe wij dit van jou kunnen overnemen, snel en goedkoop.
Hoe solvabiliteit checken van je klant
Voor je zaken doet met een (potentiële) klant, wil je weten of die achteraf je factuur zal kunnen betalen. En daarvoor is de solvabiliteit van die onderneming een van de belangrijkste indicatoren. Op heel wat platformen kan je die solvabiliteitsratio controleren, maar vaak moet je er een abonnement nemen. Houdt dat je tegen? Weet dan dat ook Unpaid deze controle op twee niveaus voor je kan uitvoeren. We leggen in deze blog uit hoe we dit doen.
Incasso zonder abonnementskosten
Heb jij hooguit enkele keren per jaar last van onbetaalde facturen? Dan heb je geen vaste partner nodig die achter je geld aangaat, en je maandelijks kosten aanrekent. Als het bovendien om relatief kleine bedragen gaat, is ook een advocaat inschakelen niet de meest efficiënte oplossing. Maar wat doe je dan wél als je het geld wil krijgen waar je recht op hebt? We leggen het je uit.
Let op de verjaringstermijn van facturen in horeca
Ben je werkzaam binnen de horecasector en verstuur je soms facturen naar bedrijven? Let dan op de verjaringstermijn. Helaas weten nog te weinig mensen dat een factuur binnen de horecasector al na zes maanden verjaart. Dit wil zeggen dat je die zuurverdiende centen misschien nooit meer terugziet als deze termijn wordt overschreden. Wij leggen je in dit artikel uit wat je kan doen om dit probleem te voorkomen.
Hoe aanmaningskosten correct aanrekenen
Wanneer je een klant de kosten van aanmaningen stuurt, is het van groot belang dat je dat correct doet. Waarom? Een verkeerde aanpak kan ertoe leiden dat je de aanmaningskosten überhaupt niet kan innen. Of erger: dat de invordering van je hele factuur in het gedrang komt. Jammer genoeg zien we bij Unpaid heel wat fouten de revue passeren. Daarom legen we in deze blog uit hoe het wel moet en wat je beter niet doet.
Hoe verloopt faillissementsprocedure in België
Je hebt het wellicht al in verschillende kranten gelezen: het aantal nieuwe faillissementen in België stijgt zienderogen. Natuurlijk hoop je als ondernemer natuurlijk dat het jou of jouw klanten nooit overkomt. Van zodra jouw klant faillissement heeft aangevraagd, is het namelijk niet evident om er nog openstaande facturen bij in te vorderen. Maar hoe verloopt de volledige faillissementsprocedure precies in België? Je komt het in dit artikel te weten!
Hoe factureren met btw verlegd
Wanneer je onderneming handelt met een klant in het buitenland, dan moet je bijzondere btw-regels volgen. Hoe zit die regeling in elkaar? En wanneer mag je de btw verleggen? Wij leggen het je hier uit.
Verschil tussen gewone en bevoorrechte schuldeisers
Wanneer een onderneming failliet gaat, gebruikt de curator de bezittingen van deze onderneming om de schuldeisers te kunnen betalen. De curator blokkeert de rekeningen, verkoopt apparatuur of machines en int eventuele schuldvorderingen, om daarna de openstaande schulden van de onderneming te betalen. Maar de volgorde waarin schuldeisers betaald worden, is niet willekeurig. Daarvoor hanteert de curator een wettelijk strikt vastgelegde volgorde. Sommige schuldeisers hebben daardoor meer kans om (volledig) betaald te worden dan andere. Bepalend is of een schuldeiser bevoorrecht is, of een gewone schuldeiser.
Wat is het gerechtelijk verlof
Tijdens de zomermaanden gaan niet alleen heel wat mensen op vakantie, maar ook advocaten en magistraten gaan er even tussenuit. Binnen justitie is deze periode gekend als het gerechtelijk verlof, dat net als de zomervakantie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Dit kan voor de nodige frustraties zorgen, zeker wanneer je nét juridische actie wenst te ondernemen voor het innen van je onbetaalde facturen. Lees hier wat je wel kan doen tijdens de zomermaanden.
Kan ik mijn klant persoonlijk aansprakelijk stellen
Een klant gaat failliet en je zit met de handen in het haar. Wat nu? Kan je de bestuurders of zaakvoerders persoonlijk aansprakelijk stellen voor de openstaande facturen? Soms wel, soms niet. Veel hangt af van de vennootschapsvorm van de onderneming die failliet gaat. Hoe het juist zit, lees je hier.
Termijn versturen factuur
Wanneer verstuur jij je factuur, nadat je een product of dienst hebt afgeleverd? Je kan er niet eindeloos mee wachten, maar na elke verkoop een factuur opmaken is ook niet altijd efficiënt. Welke termijn is aanvaardbaar, wanneer ben je echt te laat en wat zijn de gevolgen dan? Dat lees je hier.
Positieve betaalervaring voor klant
Als ondernemer weet je hoe belangrijk het is een goede klantbeleving te garanderen. Maar sta je ook stil bij het sluitstuk daarvan, het betalen? Vandaag gaan we iets dieper in op de betaalervaring van jouw klanten. Waarom is een positieve betaalbeleving zo belangrijk? En hoe maak je het je klanten gemakkelijk? Je leest het hier.
Veelgemaakte fouten op facturen
Een fout op een factuur kan ervoor zorgen dat je langer op de betaling moet wachten. Controleer je facturen dus goed voor je ze naar je klanten stuurt. Want foute of onvolledige gegevens maken je factuur ongeldig. En dan hoeft de klant ze zelfs niet te betalen. Wij lijsten hier de 7 belangrijkste fouten op, zo kan je er zeker van zijn dat jij correcte facturen opmaakt!
Hoe dubieuze debiteuren aanpakken
Bijna elke ondernemer en elk bedrijf heeft er al eens mee te maken gehad: dubieuze debiteuren. Maar wat zijn dubieuze debiteuren precies? En hoe ga je ermee om?
Wetgeving maximale betalingstermijn factuur
De wettelijke betalingstermijn van een factuur tussen bedrijven is sinds 1 februari 2022 maximaal 60 dagen. Deze nieuwe wet werd in augustus vorig jaar wat onopgemerkt aangenomen, maar heeft een belangrijke impact. Dit artikel geeft je een zicht op wat dit voor jouw bedrijf betekent.
Factuur klantvriendelijk innen
Voor jouw onderneming is het belangrijk dat je klanten snel betalen. Je hebt deze inkomsten nodig om je eigen kosten te betalen en je zaak te laten groeien. Tegelijk wil je gezonde klantenrelaties opbouwen en behouden. Want een goede klant verliezen heeft ook een negatieve impact op jouw business. Een gezonde klantenrelatie zorgt voor een gezonde inkomstenbron. Maar wat doe je als een goede klant niet of te laat betaalt? Hoe kan je een onbetaalde factuur invorderen zonder de klantenrelatie te beschadigen? Enkele tips vanuit onze ervaring!
Het nut van een goed online boekhoudprogramma
De boekhouding, is het voor jou een noodzakelijk kwaad of gaat je hart er net sneller van kloppen? De administratie correct bijhouden is voor een onderneming wettelijk verplicht, of je het nu graag doet of niet. Gelukkig bestaan er tegenwoordig allerlei handige boekhoudprogramma’s. Software die jouw administratieve rompslomp stukken eenvoudiger en efficiënter maakt. We zetten de voordelen even op een rij.
Hoe DSO ratio berekenen
DSO is één van de meest gebruikte meetinstrumenten binnen debiteurenbeheer. De afkorting staat voor Days Sales Outstanding, of ‘dagen uitstaande klantenschuld’. In mensentaal geeft de DSO-ratio aan hoe lang je gemiddeld op een betaling moet wachten. Ontdek in dit artikel hoe je jouw DSO berekent en hoe het strikt opvolgen van deze parameter je onderneming kan verbeteren.
Achterstallige huur innen
Het is de nachtmerrie van elke huiseigenaar, een slecht betalende huurder. Je hebt nu eenmaal niet veel drukkingsmiddelen om je huurder te dwingen tot betalen. Maar heb je al aan Unpaid gedacht? In een business-to-business omgeving is onze procedure de aangewezen piste om achterstallige huur in te vorderen.
Zombiebedrijven en spookfirma’s: voorkom dat ze jouw bedrijf leegzuigen
Net als overal, vind je helaas ook in de ondernemerswereld bestuurders die niet per se het beste voorhebben. In deze context duiken vaak de termen ‘spookbedrijf’ en ‘zombiefirma’ op. Hoewel beide benamingen uit een horrorverhaal van Mary Shelley lijken te stammen, duiden ze in werkelijkheid op bedrijven die als belangrijkste doel hebben er voor de buitenwereld als een bedrijf uit te zien. Wat is het verschil tussen beide, en vooral: hoe houd je ze op afstand? Je leest het hier.
Facturatie en GDPR
De GDPR of General Data Protection Regulation bepaalt wat je als ondernemer mag en moet doen met persoonsgegevens. Hoe zit het met facturatiegegevens? We leggen het je uit.
wat is peppol
In het kort is Peppol een beveiligd internationaal netwerk van organisaties. Deze gebruiken dit netwerk om gestandaardiseerde facturen te versturen. Het grootste voordeel? Wanneer je Peppol gebruikt, weet je zeker dat je klant je facturen correct zal ontvangen en interpreteren. En ze dus ook eenvoudig en snel zal behandelen, lees: betalen.
Wat is een invorderingsstrategie?
Invorderingsstrategie is een duur woord voor de manier waarop een bedrijf of instelling het invorderen van betalingen organiseert.
de btw- en vennootschapsbelasting bij onbetaalde facturen
Elke onderneming komt wel eens in aanraking met onbetaalde facturen. Jij hebt de factuur, met goede algemene voorwaarden, tijdig en correct verstuurd naar jouw klant. Prima! Maar dit geeft je helaas geen garantie op een (correcte) betaling. De betaling ligt in de handen van jouw klant. Eens je de factuur hebt verstuurd zit ze in jouw boekhouding en zal ze worden opgenomen in de btw-afrekening. Het kan dus gebeuren dat je btw en zelf belastingen betaalt voor een factuur die nog niet is betaald door jouw klant.
Verjaringstermijn van zes maanden factuur
En als jij die factuur opgesteld hebt, betekent het dat je de betaling ervan na die termijn niet meer kan afdwingen. Bottom line: zorg ervoor dat je de wettelijke verjaringstermijn van je facturen kent. Zo kan je ze invorderen voor het te laat is!
Wat is eigendomsvoorbehoud
Wanneer precies wordt je klant eigenaar van de goederen die jij levert? Zijn ze eigendom van de koper vanaf het moment van levering, of niet? Het principe van ‘eigendomsvoorbehoud’ speelt hier een belangrijke rol. In dit artikel leggen we uit wat het is en hoe je het toepast.
Ik maakte een fout op mijn factuur.
Je werk zit er op! Jouw product is geleverd, je dienst is uitgevoerd. Je klikt op ‘verzenden’ en verstuurt jouw factuur. Dat geeft altijd voldoening. Maar – oeps! – er blijkt een fout op je factuur te staan. En wie dit ook opmerkt, jijzelf of je klant: dit wil je zo snel mogelijk oplossen. In dit artikel leer je hoe je elegant fouten op facturen rechtzet.
verschil tussen btw-nummer en ondernemingsnummer
Heb je een bedrijf of ben je zelfstandige? Dan heb je een btw-nummer en ondernemingsnummer. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen beide? We scheppen klaarheid in de verwarring!
sluit jaar af zonder administratieve kopzorgen
Op z’n zachtst gezegd was 2020 voor de meesten onder ons een opmerkelijk jaar, zowel privé als professioneel. Nu het er jaar er bijna op zit, sluiten we het graag zonder kopzorgen af. En op het professionele vlak is dat: met zo weinig mogelijk onbetaalde facturen.
Betwisten van factuur
Hoe snel zet jij de stap om een factuur te betwisten waarmee je het niet eens bent? Als ondernemer moet je niet over je heen laten lopen. Maar je gaat ook beter niet onbezonnen tot een betwisting over, want dat kan je een stevige duit kosten. In dit artikel leggen we je uit hoe het zit.
Wat is factoring
Factoring bezorgt je een voorschot op facturen die je klanten nog niet betaald hebben. Precies zoals de Nederlandse term ‘bevoorschotting’ omschrijft, dus. In dit artikel geven we je inzicht in de voor- en nadelen. Komen ook aan bod: het onderscheid tussen de verschillende soorten bevoorschotting en het verschil met facturen innen met de IOS-procedure.
Hoe onbetaalde facturen voorkomen
Stapelen de onbetaalde facturen zich op? Moet je te lang wachten op geld waar je recht op hebt? Weigert een klant je factuur te betalen? Je kan blijven mailen, bellen, brieven sturen … of ons inschakelen. Maar nóg beter is het deze situatie te voorkomen. Met deze 7 tips voorkom je dat facturen onbetaald blijven.
een offerte
Onbetaalde facturen voorkomen begint bij een duidelijke offerte. Hoezo? Met een offerte stel je de verwachtingen van beide partijen scherp. Je klant kan rekenen op jouw kwalitatieve dienst of kwalitatief product en weet wat jij van hém verwacht. Bovendien helpt een goed opgemaakte offerte je de deal binnen te halen. Met deze tips schrijf jij een offerte uit die geld oplevert.
Te veel onbetaalde facturen? Zo check je de kredietwaardigheid van je klanten
Hoe voorkom je wanbetalingen? Hoe schat je in of een klant je facturen zal kunnen betalen? Het liefst ook op tijd? Hou voor je gaat samenwerken de kredietwaardigheid van je potentiële klanten tegen het licht. In dit artikel maken we je wegwijs in de 3 factoren die daar een rol in spelen.
een attest van oninbaarheid
Een vordering wordt juridisch als 'oninbaar' beschouwd van zodra het duidelijk en aannemelijk is dat deze schuld niet meer teruggevorderd kán worden, terwijl er daartoe minnelijke of gerechtelijke pogingen ondernomen zijn. Een attest van oninbaarheid toont dit officieel aan. We leggen je even uit waarom het zo belangrijk is dat je dit document in handen hebt.
10 redenen om unpaid te kiezen
Met Unpaid kan je sneller, efficiënter en goedkoper onbetaalde facturen invorderen. Ons platform is gebouwd op de juridische IOS-procedure (Invordering Onbetwiste Schulden). Elke stap hiervan staat nauwkeurig beschreven in de wet. Zowel jij als je klant weten dus perfect waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Maar wat zijn nu eigenlijk de grote voordelen van Unpaid?
Een goed debiteurenbeheer
Bij heel wat bedrijven ligt de focus sterk op verkoop. Niet onlogisch want zonder verkoop draait je onderneming niet. Maar wanneer is een verkoop succesvol afgerond? Zodra de bestelbon is ondertekend? Zodra het product of de dienst is geleverd? Of vanaf het moment dat het factuurbedrag op je rekening staat?
wanbetalers hoe herken je ze
Elke onderneming krijgt vroeg of laat wel eens te maken met een wanbetaler. Als je klanten plots niet meer correct betalen, heeft dat gevolgen voor je cashflow. Om dat te vermijden, kan je een wanbetaler maar beter tijdig herkennen. We geven je alvast enkele signalen mee die een belletje moeten doen rinkelen.
Hoe Unpaid kan helpen met je Corona dossier bij de bank
Jammer genoeg heeft Corona lelijk huis gehouden in de Belgische economie. Gedurende meer dan 2 maanden lag de economie quasi volledig stil. Bovendien lijkt het erop dat de heropstart een werk van lange adem zal worden.
tips betalingstermijnen
De betalingstermijn die je op je facturen vermeldt, speelt een belangrijke rol voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Want die bepaalt wanneer het geld binnenkomt. Onze facturatie-experts serveren je 5 tips om er verstandig mee om te gaan.
de voordelen van e-invoicing
In je privéleven en op de werkvloer: digitalisering is overal. Ook als onderneming is het essentieel om de digitale trein te nemen. De meeste van je klanten zijn al overgestapt op e-facturatie (of e-invoicing), jij moet ook mee. In dit artikel lees je wat het inhoudt en wat de voordelen zijn.
Belang van goede klantenrelaties
Of je nu een groot bedrijf runt, een kmo, een start-up of een eenmanszaak: het zijn je klanten die ervoor zorgen dat je business blijft draaien. Een goede klantenrelatie is dus noodzakelijk. We geven je enkele tips om ze optimaal te onderhouden en zelfs te verbeteren.
Positieve cashflow
Cashflow: een van de meest gebruikte begrippen. Maar wat betekent het en waarom is cashflow zo belangrijk voor je onderneming? Wat is een goede en een slechte cashflow nu precies? En wat is de impact ervan op je onderneming?
inningskosten factuur
Onbetaalde facturen hebben een grote impact op je bedrijf. Ze zetten je liquiditeit onder druk. En in het slechtste geval moet je investeringen uitstellen of geraak je in financiële ademnood. Met onze calculator kon je al berekenen hoeveel extra omzet je moet draaien om onbetaalde facturen goed te maken. Maar er zijn nog een pak extra verborgen kosten.
Goed debiteurenbeheer snel betaalde facturen
Een goed debiteurenbeheer is essentieel voor elke onderneming. Maar wat wil dat zeggen? En hoe ga je er het best mee aan de slag?
Klant zit in gerechtelijke reorganisatie
Onbetaalde facturen innen via de IOS-procedure, bijvoorbeeld via Unpaid, kan niet als je klant failliet is of zich beroept op ‘gerechtelijke reorganisatie’. Die ‘wet op de mogelijkheid tot gerechtelijke reorganisatie’ of ‘insolventiewet’ is de vernieuwde regelgeving voor wat vroeger de ‘wet op de continuïteit van de onderneming’ of de WCO heette. Graag leggen we jou uit wat dit precies wil zeggen. En vooral: hoe jij kan voorkomen dat je naar je verdiende centen mag fluiten.
unpaid_ios_procedure
In 2016 ging de procedure “Invordering van Onbetwiste Geldschulden” (IOS) van kracht in België. Deze procedure zorgt ervoor dat ondernemingen hun onbetwiste vorderingen op andere onderneming niet meer via een rechtbank moeten invorderen. Je zit met een onbetaalde factuur en wenst deze via de IOS procedure te gaan innen. In dit artikel informeren we jou waaraan een onbetaalde factuur moet voldoen om deze via de IOS procedure te vorderen.
regsolcover
We gingen in een vorig artikel al dieper in op het stijgende aantal faillissementen van bedrijven. En hoe belangrijk het in dat opzicht is om snel te reageren op onbetaalde facturen. In dit artikel lichten we REGSOL toe. Het digitale platform om faillissementsdossiers elektronisch af te handelen.  Het zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de ganse faillissementsprocedure. En het verhoogt de kans dat je onbetaalde facturen van een failliete schuldenaar of een schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie (ook bekend als WCO) alsnog recupereert.
yuki-unpaid
Wist je dat je als Yuki gebruiker heel eenvoudig je onbetaalde business to business facturen kan laten innen via Unpaid. Dankzij deze slimme integratie wordt het heel eenvoudig om snel en efficiënt je openstaande facturen weg te werken. Zo kan jij je focussen op de kern van jouw werk. In dit artikel leggen we jou nog even uit hoe je de koppeling maakt.
Hoe onbetaalde B2B factuur invorderen in België
Sinds juli 2016 gingen de zogenaamde Potpourri-wetten van kracht. Dankzij één van deze nieuwe wetten wordt het veel eenvoudiger om onbetaalde, onbetwiste facturen tussen bedrijven in België in te vorderen. Unpaid ontstond kort na de inwerkingtreding van deze wet. Wij specialiseerden ons als een van de eersten in deze nieuwe procedure, ook wel IOS-procedure genoemd. Maar hoe gaat deze in zijn werk?
Exact-unpaid
Ben jij een gebruiker van Exact en wens je, op een heel eenvoudige manier, je onbetaalde facturen te innen? Dankzij de koppeling tussen Unpaid en Exact kan je jouw openstaande facturen eenvoudig importeren in ons platform. Ontdek hoe het werkt, heel eenvoudig!
Wat is een schadebeding
Een schadebeding zorgt ervoor dat je, bovenop het standaard factuurbedrag, een extra som naast eventuele verwijlintresten kan vragen op het moment dat je klant niet betaalt. Een dergelijk schadebeding kan een percentage zijn (bijvoorbeeld 1% per maand), een vast bedrag (bijvoorbeeld 75 euro per factuur), een variabel bedrag (bijvoorbeeld 10% van de factuurwaarde) of een combinatie van voorgaande.
Hoe goede aanmaning opstellen
Een goede aanmaningsbrief kan wonderen doen voor de cashflow van je onderneming. Zeker als je niet te lang wacht om er een te versturen. Hoe langer achterstallige betalingen blijven liggen, hoe groter de kans dat je een betaling helemaal misloopt. We geven jou 3 handige tips en een gratis voorbeeld van een goede aanmaning.
Factuur innen zonder advocaat
Wie eraan denkt een invorderingsprocedure op te starten om een zakelijke factuur te innen, denkt daarbij ook aan hoge kosten van een deurwaarder en een advocaat. Maar dat beeld klopt niet meer. Vaak kan het ook zonder advocaat! Wij leggen je hier uit wanneer wel en wanneer niet.
Vermijd verjaring van je factuur
Er bestaat wel degelijk zoiets als de verjaringstermijn van een factuur. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te schieten wanneer de betaaldatum overschreden is. Heb jij een oude, onbetaalde B2B-factuur liggen die je nog wil invorderen? Lees hier meer over de verjaring van zakelijke facturen.
Teamleader integratie Unpaid
Wat hebben Teamleader en Unpaid gemeenschappelijk? Hun missie om het leven van ondernemers te vergemakkelijken. Een samenwerking tussen beide platformen is dan ook een match made in heaven. Dankzij Unpaid worden onbetaalde facturen een zorg minder voor bedrijven. En dankzij Teamleader hoef je daar als ondernemer zelfs geen extra moeite voor te doen. Via de rechtstreekse integratie op Marketplace stuur je openstaande facturen rechtstreeks vanuit je boekhouding naar Unpaid. Klik, send en klaar.
Telefoneren met een wanbetaler: hoe pak je het aan?
Ook in jouw onderneming komt het vast voor dat facturen te laat betaald worden. Ons advies: bel je klant op voor je een aanmaning stuurt. Telefoneren met een wanbetaler gaat sneller dan een brief sturen en is persoonlijker dan een e-mail. Bovendien kan je klant jou aan de telefoon niet negeren: je weet dus onmiddellijk waar je staat. Hét doel van zo’n telefoontje is altijd om een uiterste betaaldatum vast te leggen. Maar hoe pak je zo’n gesprek concreet aan? Deze vijf tips vergroten jouw kans op succes.
wanbetaling is een van de meest voorkomende oorzaken van faillissement
Je hebt gekozen voor een eigen onderneming omdat je de droom hebt om iets moois uit de grond te stampen waar je klanten mee helpt. De occasionele stress, de lange dagen en administratie neem je erbij. No pain no gain, toch? Het enige waar je maar geen vat op krijgt, is wanbetaling. Wat te doen met klanten die niet of veel te laat betalen? Want vergis je niet: ze zijn wel degelijk nefast voor de financiële gezondheid van je bedrijf.
6 dingen die je jezelf wijsmaakt over het invorderen van facturen
Onbetaalde of laat betaalde facturen kunnen dramatisch zijn voor de liquiditeit van je zaak. Toch wachten veel ondernemingen (te) lang voor ze stappen zetten. Wij vroegen bedrijven waarom zij sommige openstaande facturen niet invorderen. En tonen aan waarom die twijfels onterecht zijn. Maak jezelf dus niks wijs. Je hebt recht op dat geld!
Hulp bij onbetaalde facturen
Wat doe je als een factuur niet betaald wordt? Welke stappen moet je zetten, en wanneer? We leggen je in 5 stappen uit hoe je dit het best aanpakt. Want hoe je het ook draait of keert, het is tijd om actie te ondernemen!
5 tips om doeltreffend te factureren
Efficiënte facturatie verkleint de kans op wanbetaling zienderogen. Maar hoe begin je daaraan? We zetten enkele tricks op een rij die er, naast de wettelijke factuurvereisten, voor zorgen dat je klanten beter betalen.
Vermijd wanbetaling al van bij de offerte
Onbetaalde facturen zijn een bron van frustratie voor elke onderneming. Maar wist je dat je de kans op wanbetaling op voorhand al kan inperken? Met deze 5 stappen dek je je in van bij het begin van de samenwerking.
7 vaak gebruikte uitvluchten voor het niet betalen van facturen
De persoonlijke aanpak bij inning van onbetaalde facturen is nog steeds de meest efficiënte. Telefoneer of ga langs bij je debiteur. Een brief of email geeft je bewijs maar niet steeds een oplossing. Hier vind je een overzicht van 7 vaak gebruikte of grappige excuses en hoe je die het best kan counteren.
Inschrijven kbo
Natuurlijke personen, ondernemers en vennootschappen horen ingeschreven te zijn in de KBO. Dat weet je ongetwijfeld. Maar ook de activiteiten van jouw bedrijf moeten in deze Kruispuntbank der Ondernemingen correct vermeld worden. En daar wringt het schoentje soms. Vennootschappen moeten bovendien in hun maatschappelijk doel bepalen welke activiteiten zij ontwikkelen. Als een vennootschap in haar doel een bepaalde activiteit niet heeft opgenomen, dan kan en mag zij deze activiteit niet uitoefenen. En er al helemaal niet voor factureren.