Kan ik mijn klant persoonlijk aansprakelijk stellen voor onbetaalde facturen?

Een klant gaat failliet en je zit met de handen in het haar. Wat nu? Kan je de bestuurders of zaakvoerders persoonlijk aansprakelijk stellen voor de openstaande facturen? Soms wel, soms niet. Veel hangt af van de vennootschapsvorm van de onderneming die failliet gaat. Hoe het juist zit, lees je hier.

Kan ik mijn klant persoonlijk aansprakelijk stellen voor onbetaalde facturen bij faillissement

Je failliete klant is een eenmanszaak

Een eenmanszaak is de meest voorkomende ondernemingsvorm, zeker bij starters. Ze wordt opgericht door een natuurlijke persoon, met de klemtoon op één persoon. Dat wil zeggen dat er geen duidelijke scheiding gemaakt wordt tussen zijn of haar privévermogen en het vermogen van de zaak.

Als je klant een eenmanszaak is, dan is de zaakvoerder onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk. Met andere woorden: als schuldeiser kan je beslag laten leggen op persoonlijke eigendommen. Denk aan wagens, spaarrekeningen en (in extreme gevallen) zelfs woningen.

Maar let op! Een eenmanszaak kan verschoonbaar verklaard worden bij de rechtbank. Hierbij oordeelt de rechter dat jouw klant geen persoonlijke fouten heeft gemaakt. Dit heeft als gevolg dat hij of zij niet meer vervolgd kan worden (door jou en andere schuldeisers) voor schulden die na het faillissement onbetaald gebleven zijn.

 

Je failliete klant is een NV, BV of CV

In tegenstelling tot de eenmanszaak zijn de naamloze vennootschap, besloten vennootschap (BV, of vroegere bvba) en coöperatieve vennootschap (CV, of vroegere cvba) wel zelfstandige rechtspersonen. Dit houdt in dat je de vennoten niet persoonlijk aansprakelijk kunt stellen. Het privévermogen en het vermogen van de zaak zijn gescheiden.

Maar: het privévermogen van een bestuurder of zaakvoerder is niet altijd gegarandeerd beschermd bij een faillissement. Wanneer de rechtbank oordeelt dat die persoon het faillissement persoonlijk mee in de hand gewerkt heeft door een kennelijk grote fout, kan de rechter die verplichten om (een deel van) de schulden met persoonlijke middelen te betalen.

In dat geval maak je als schuldeiser kans om toch nog onbetaalde facturen te innen. Bestuurders en zaakvoerders zijn wel enkel persoonlijk aansprakelijk voor het kapitaal dat ze zelf in de vennootschap hebben ingebracht.

 

Je failliete klant is een VOF, CVOA of Comm.V.

Bij een vennootschap onder firma (VOF), coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) en commanditaire vennootschap (Comm.V.) loopt het weer anders. Deze vennootschappen beschikken over een eigen rechtspersoon, maar de vennoten zijn hier persoonlijk onbeperkt én hoofdelijk aansprakelijk. Als schuldeiser kan je hen dus persoonlijk aansprakelijk stellen bij faillissement.

 

Achter onbetaalde facturen aan gaan is nooit leuk. Je verliest er veel tijd mee die je liever aan de kernactiviteiten van je onderneming besteedt. Bij een faillissement van je klant kan Unpaid je helaas niet verder helpen om facturen in te vorderen. Daarom raden we je aan om altijd vroeg in te grijpen wanneer een factuur onbetaald blijft.

Klop meteen na de vervaldatum bij ons aan en we helpen jou verder. We innen je factuur tot wel 10 keer sneller dan een klassieke procedure bij de rechtbank.

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.