Wat is een tegensprekelijk verzoekschrift?

“Ze hebben een tegensprekelijk verzoekschrift neergelegd”, ja.. maar wat wil dat nu precies zeggen? En hoe gebeurt dit? In dit artikel geven we je alle informatie over het tegensprekelijk verzoekschrift.

Wat is een tegensprekelijk verzoekschrift

Wat is een tegensprekelijk verzoekschrift?

Een tegensprekelijk verzoekschrift is een formeel verzoek dat wordt ingediend bij een rechter of een andere rechtsinstantie (zoals een gerechtsdeurwaarder) om een bepaalde uitspraak of beslissing te maken in een zaak. Het wordt tegensprekelijk genoemd, omdat het een verzoek is waarbij één van de partijen in een zaak het niet eens is over wat er wordt gevraagd, bijvoorbeeld de betaling van een factuur of een beslagname.

Vanaf het moment dat een partij een tegensprekelijk verzoekschrift neerlegt, krijgt de tegenpartij de kans om een antwoord in te dienen waarin wordt uiteengezet waarom, volgens hen, het verzoekschrift ongegrond of onrechtvaardig is.

Nadien dient een rechter de bewijzen en argumenten van beide partijen te beoordelen en een beslissing te nemen. Het is namelijk het doel van een tegensprekelijk verzoekschrift om de rechter te helpen in het maken van de juiste beslissing.

 

Wanneer kan een tegensprekelijk verzoekschrift worden ingediend?

Een tegensprekelijk verzoekschrift kan worden ingediend in verschillende gevallen, waaronder:

 • Geschillen over contractuele verplichtingen, zoals het nakomen van afspraken
 • Geschillen over bezit en eigendom van zaken
 • Geschillen over arbeidsverhoudingen
 • Geschillen over personen- en familierecht, zoals echtscheiding en kinderalimentatie
 • Geschillen over schadevergoeding
 • Geschillen over vergunningen en vergunningsprocedures

Het is belangrijk om te benadrukken dat het indienen van een tegensprekelijk verzoekschrift niet geschikt is voor elk type geschil, en in sommige gevallen moeten andere procedures worden gevolgd.

In bepaalde situaties kan het mogelijk zijn om een tegensprekelijk verzoekschrift te verkrijgen voordat een zaak daadwerkelijk wordt gestart. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een partij een verzoek indient om een zaak te laten seponeren voordat deze aanhangig wordt gemaakt.

 

Hoe wordt een tegensprekelijk verzoekschrift ingediend?

Om een tegensprekelijk verzoekschrift in te dienen, moet de partij die het verzoek indient meestal een formulier invullen met specifieke informatie over de zaak en de gevraagde uitspraak of beslissing. Dit formulier moet worden ingediend bij de rechter of de rechtsinstantie, samen met eventuele bewijzen of documenten die de partij wil overleggen om haar verzoek te ondersteunen.

Het tegensprekelijk verzoekschrift dient de volgende vermeldingen te bevatten:

 • De specifieke datum (dag, maand en jaar).
 • De identificatie van zowel de verzoeker als de op te roepen persoon.
 • Een duidelijke omschrijving en beknopte samenvatting van de gronden van de vordering.
 • Vermelding van de rechter bij wie de vordering wordt ingediend.
 • De handtekening van de verzoeker of zijn advocaat.

Het is ook mogelijk dat de partij een schriftelijke verklaring of een mondelinge verklaring moet geven tijdens een zitting waarbij de rechter of een andere rechtspersoon aanwezig is. Tijdens deze zitting kan de partij haar verzoek uitleggen en haar argumenten aan de rechter voorleggen. De andere partij kan dan ook haar eigen argumenten indienen.

 

Om zo'n problemen te voorkomen, is het essentieel om geschillen over onbetaalde facturen tijdig op te lossen. Is je factuur niet betwist, maar blijft de betaling toch nog uit? Dan kan je Unpaid inschakelen! Met onze expertise in het innen van openstaande facturen, kan je eindelijk rustig ademhalen en je focussen op wat echt belangrijk is: je bedrijf laten groeien.

Start je dossier vandaag nog:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.