Wat is het verschil tussen een incassobureau en Unpaid?

Heb je te maken met onbetaalde facturen en overweeg je de hulp van een incassobureau? Hoewel een incassobureau een gangbare oplossing lijkt, is het essentieel om te overwegen hoe je de wanbetaler effectief wilt aanpakken. De IOS-procedure van Unpaid kan voor jou een waardevol alternatief zijn.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en Unpaid

De te volgen stappen bij een onbetaalde factuur

Een onbetaalde factuur hoeft niet meteen voor problemen te zorgen, vooral als je klant na een vriendelijke herinnering snel betaalt. Als de vervaldatum echter verstreken is en je klant geen gehoor geeft, zijn verdere stappen nodig. Dit kan via een aanmaningsbrief, e-mail of zelfs een telefoontje.

Heeft je aanmaningsprocedure niet gewerkt? Stuur je klant dan een ingebrekestelling, dit is zijn allerlaatste kans. Wanneer een reactie nadien nog steeds uitblijft, is het tijd voor een volgende invorderingsprocedure.

De stappen die je dan onderneemt zijn afhankelijk van de aard van de factuur en of deze betwist werd.

 

In dit artikel hebben we het over onbetwiste business-to-business facturen. Heeft de klant jouw factuur wel betwist, dan is het een zaak voor de rechtbank. Een incassobureau of Unpaid kunnen hierbij niet tussenkomen.

 

Hoe werkt een incassobureau?

Een incassobureau neemt een deel van het invorderingstraject op zich, in samenspraak met jou. Ze kunnen betrokken worden vanaf de eerste herinnering tot na een ingebrekestelling. Het bureau begint altijd met een minnelijke procedure, waarbij ze de debiteur informeren over de openstaande schuld en aanmaningen sturen.

Je klant krijgt een aanmaning tot betaling en wordt gewezen op de extra kosten die erbij komen als hij niet betaalt. Wanneer jouw debiteur niet reageert op de eerste aanmaning, volgt er een tweede aanmaningsbrief. Soms neemt het incassobureau ook telefonisch contact op met de debiteur.

Levert de minnelijke procedure niets op? Dan evalueert het incassobureau samen met jou om het dossier af te sluiten óf over te gaat tot een juridische procedure.

Hier heb je een opnieuw twee opties. De klassieke procedure via advocaat en rechtbank of de IOS-procedure.

 

De incassokosten

Bij business-to-business facturen zijn er regels die bepalen wat een incassobureau kan aanrekenen. Dit omvat:

  • Het factuurbedrag
  • De btw
  • De nalatigheidsinteresten: dit staat vaak vermeld in je factuurvoorwaarden of algemene voorwaarden. Is dat niet het geval, dan gebruikt het incassobureau een wettelijk toegestaan percentage.
  • Het forfaitair schadebeding: deze kosten worden berekend op basis van een maximumpercentage van het factuurbedrag van alle openstaande facturen (niet over de rente). Het incassobureau kan niet meer aanrekenen dan voorzien is in je algemene voorwaarden of contractueel afgesproken is met je klant.

De kosten die je als schuldeiser aan het incassobureau betaalt, variëren sterk. Ze zijn niet altijd even transparant en zijn afhankelijk van hun tarieven en het gehanteerde principe ("No Cure, No Pay", abonnement, etc.).

 

Unpaid: een innovatief alternatief

Vind je het traditionele traject te lang en te onvoorspelbaar? Dan biedt Unpaid voor een onbetaalde en onbetwiste b2b-factuur een efficiënter en transparanter alternatief, namelijk de IOS-procedure.

Deze procedure verloopt veel sneller, efficiënter en goedkoper dan de procedure die een incassobureau of advocatenkantoor hanteert. Je hoeft dus niet meer naar de rechtbank te stappen om een factuur in te vorderen.

Bovendien stuurt Unpaid niet opnieuw aanmaningen naar je klant, want dat heb jij al gedaan. Onze gerechtsdeurwaarder onderneemt onmiddellijk actie.

 

Hoe werkt de IOS-procedure?​

  1. Start je dossier op via de Unpaid-website.
  2. Wij controleren automatisch of jouw factuur aan de voorwaarden voldoet voor de IOS-procedure.
  3. Je betaalt een wettelijk vastgelegd voorschot, dat later verhaald wordt op de debiteur. Een succesvol afgerond dossier kost je dus niks.
  4. Wij duiden een gerechtsdeurwaarder aan die binnen de 5 werkdagen actie onderneemt en een aamaning aflevert bij je klant.
  5. Na een wettelijke wachttijd van 38 dagen verkrijgt de gerechtsdeurwaarder automatisch een uitvoerbare titel.
  6. Met deze titel wordt de debiteur een laatste kans geboden. Bij niet-betaling volgt inbeslagname van goederen en een openbare verkoop.​

Gelukkig hoeft het maar zelden zover te komen. Dat weten we bij Unpaid uit ervaring.

 

De verschillen tussen Unpaid en een incassobureau

 

Unpaid

Incassobureau

Inzetbaar bij

Onbetwiste facturen tussen ondernemingen

Onbetwiste facturen tussen ondernemingen + tussen onderneming en particulier

Tijdsduur

Meestal al na 38 dagen resultaat

Onduidelijk, minstens 2 maanden voor resultaat

Kost voor jou

In principe niets (het voorschot is terugvorderbaar)

Onduidelijk, tarieven variëren, weinig transparantie

Soort procedure Juridische procedure (alternatief voor advocaat en rechtbank). Minnelijke procedure (niet juridisch afdwingbaar)

 

Als je op zoek bent naar een snelle, efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor onbetaalde facturen, dan biedt Unpaid met de IOS-procedure een betrouwbaar alternatief.

Start vandaag nog je dossier op via de Unpaid-website en laat ons je helpen bij het innen van je openstaande facturen.

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.