Wat is een attest van oninbaarheid?

En waarvoor dient het?

Een vordering wordt juridisch als 'oninbaar' beschouwd van zodra het duidelijk en aannemelijk is dat deze schuld niet meer teruggevorderd kán worden, terwijl er daartoe minnelijke of gerechtelijke pogingen ondernomen zijn. Een attest van oninbaarheid toont dit officieel aan. We leggen je even uit waarom het zo belangrijk is dat je dit document in handen hebt.

wat is een attest van oninbaarheid

 

Voor jou als schuldeiser is het belangrijk de oninbaarheid van de vordering wettelijk te laten bepalen. Waarom? Als het onmogelijk is om de schuld terug te eisen, dan zullen bijkomende invorderingsprocedures alleen maar meer tijd en geld kosten. Want, wanneer de openstaande schuld niet geïnd kan worden, kan je de invorderingskosten al helemaal niet recupereren. Als schuldeiser verlies je dan twee keer.

Wanneer kan een vordering oninbaar verklaard worden?

Als schuldeiser moet je het oninbare karakter van de onbetaalde factuur aantonen. Je moet zogenaamde invorderingsprocedures ingesteld hebben tegen de schuldenaar, met tussenkomst van een advocaat, gerechtsdeurwaarder of bijvoorbeeld Unpaid. Blijft de schuld daarna nog steeds onbetaald, dan is de vordering oninbaar. 

Let op! Een oninbare vordering is niet hetzelfde als een dubieuze vordering. Een vordering is enkel oninbaar wanneer de inning feitelijk onmogelijk is.

Een dubieuze vordering slaat op het mogelijke risico dat je een openstaande schuld niet zal kunnen innen. In zo'n geval blijkt uit het solvabiliteitsonderzoek dat er meerdere schuldeisers aankloppen bij de schuldenaar. Toch zijn er voldoende aanwijzingen dat de schuldenaar de openstaande schuld zal kunnen aflossen, zij het met enige financieringsproblemen. 

Je zal alleen een attest van oninbaarheid krijgen wanneer de solvabiliteit van je schuldenaar als buitengewoon problematisch beschouwd wordt.


verschil oninbare invordering en dubieuze invordering 

Btw terugvorderen dankzij attest van oninbaarheid

Er zijn dus twee situaties waarin je als schuldeiser een attest van oninbaarheid ontvangt:

 • de minnelijke en gerechtelijke wegen hebben niet tot betaling geleid
 • de solvabiliteit van de tegenpartij is buitengewoon problematisch

Het attest van oninbaarheid is een officieel document dat het oninbare karakter van de vordering aantoont. Het bewijst: de schuldenaar slaagt er niet in om deze schuld af te lossen, of hij is door de bevoegde instanties als spoorloos aangegeven.

Dit attest van oninbaarheid wordt uitgegeven door een bevoegde professional. Meer bepaald een door de staat als incassobureau erkend en geaccrediteerd bedrijf, of een mandataris benoemd door de ondernemingsrechtbank. Werk je samen met Unpaid, dan kan onze gerechtsdeurwaarder je dit attest bezorgen.

Maar waarom is het voor jou als schuldeiser zo belangrijk dat je bij een onbetaalde schuld een attest van oninbaarheid hebt?

Wel, met dit attest kan je de vordering opnemen in je boekhouding en, hoewel de schuld nooit betaald raakt, toch het btw-bedrag terugvorderen. Dit attest is dus van fiscaal belang voor je bedrijf. 

 

btw terugvorderen

 

Samengevat: zo krijg je een attest van oninbaarheid

Bij een oninbare schuldvordering moet je als schuldeiser aan deze voorwaarden voldoen om het attest van oninbaarheid te verkrijgen:

 • Je hebt als schuldeiser alle mogelijke stappen ondernomen, via minnelijke en/of gerechtelijke weg, om de schuld te innen.
   
 • Het risico op insolvabiliteit van de tegenpartij is zo groot dat ook de juridische kosten niet zullen worden gedekt.
   
 • Je hebt als schuldeiser vastgesteld dat invorderingsprocedures geen gevolg kregen.
   
 • De oninbare vordering moet opgenomen worden in je boekhouding.

Wanneer tijdens de Unpaid-procedure blijkt dat er een duidelijke insolvabiliteit is bij je klant, kunnen wij je helpen om dit attest te verkrijgen. Op dat moment ontvang je automatisch en gratis een attest van oninbaarheid. Hiermee kan je de onbetaalde factuur uit je omzet halen en eventuele reeds betaalde BTW recupereren.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Wij innen je onbetwiste BtoB facturen snel en efficiënt. Start je dossier op in een paar eenvoudige stappen en we gaan meteen aan de slag:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.