Gewone schuldeisers en bevoorrechte schuldeisers: wat is het verschil?

Wanneer een onderneming failliet gaat, gebruikt de curator de bezittingen van deze onderneming om de schuldeisers te kunnen betalen. De curator blokkeert de rekeningen, verkoopt apparatuur of machines en int eventuele schuldvorderingen, om daarna de openstaande schulden van de onderneming te betalen. Maar de volgorde waarin schuldeisers betaald worden, is niet willekeurig. Daarvoor hanteert de curator een wettelijk strikt vastgelegde volgorde. Sommige schuldeisers hebben daardoor meer kans om (volledig) betaald te worden dan andere. Bepalend is of een schuldeiser bevoorrecht is, of een gewone schuldeiser.

Gewone schuldeisers en bevoorrechte schuldeisers wat is het verschil

Wat zijn gewone en bevoorrechte schuldeisers?

Bij een faillissement is geen enkele schuldeiser 100% zeker dat de schulden betaald zullen worden. Wel krijgt een bevoorrechte schuldeiser voorrang op een gewone schuldeiser: die kan als eerste de schulden van een failliete onderneming innen.

Met andere woorden: gewone schuldeisers worden pas betaald nadat de bevoorrechte schuldeisers hun schuldvordering volledig konden innen. Als er daarna nog geld over is, gaat dit naar de gewone schuldeisers. Het resterende geld wordt onder hen verdeeld in verhouding tot het bedrag van hun openstaande facturen.
 

Wie zijn bevoorrechte schuldeisers?

 • De fiscus, de bank, het personeel en de curator zijn altijd bevoorrechte schuldeisers. Zij hebben dus de grootste kans om nog schulden te recupereren van het failliet gegane bedrijf.
   
 • Ook de verhuurder is een bevoorrechte schuldeiser. Als hij nog achterstallige huur tegoed heeft van de schuldenaar, krijgt hij het voorrecht op de verkoop van de inboedel.
   
 • Heb jij een goed verkocht aan een onderneming die failliet ging voor ze jou betaalde? Dan heb je een voorrecht op de opbrengst van de verkoop van dat goed. Dat maakt jou dus een bevoorrechte schuldeiser.

Let op: beslag laten leggen op de goederen van je schuldenaar beïnvloedt je positie als schuldeiser niet. Dat maakt je dus geen bevoorrechte schuldeiser.
 

Wie zijn gewone schuldeisers?

Gewone schuldeisers zijn alle schuldeisers die niet om wettelijke redenen een voorrecht hebben bij de uitbetaling van het faillissement. Bijna alle normale leveranciers, dus.

Als leverancier (zeker van goederen) kan je jezelf wel enigszins beschermen door in je algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud op te nemen. Jammer genoeg is de procedure om dit op te eisen allesbehalve eenvoudig.

 

Een voorbeeld

Bedrijf X gaat failliet en heeft nog 250.000 euro aan openstaande schulden:

 • 50.000 euro aan het personeel
 • 75.000 euro aan de bank
 • 50.000 euro aan de btw
 • 25.000 euro aan leverancier A
 • 25.000 euro aan leverancier B
 • 12.500 euro aan leverancier C
 • 12.500 euro aan leverancier D

Nadat de bezittingen verkocht zijn en alle schulden geïnd werden, heeft de curator 200.000 euro om uit te betalen.

Het personeel, de bank en de btw krijgen hun volledige bedrag uitbetaald. Hierna blijft er nog 25.000 euro over. Leverancier A & B krijgen elk 8.250 euro, leverancier C & D krijgen elk 4.125 euro.

 

Wacht niet te lang

Laat het duidelijk zijn: als gewone leverancier heb je maar een kleine kans dat je na een faillissement je geld ziet. Daarom is het cruciaal dat je snel reageert. Betaalt je klant niet tijdig, wacht dan geen maanden om echt actie te ondernemen.

Bij Unpaid sturen we binnen de 5 werkdagen nadat je een dossier hebt ingediend een deurwaarder naar je klant. Gedaan met afwachten dus, maar echte actie. Een dossier indienen is eenvoudig en gaat snel.

Start hier:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.