Hoe werkt de invordering van een onbetaalde B2B-factuur in België?

Sinds juli 2016 gingen de zogenaamde Potpourri-wetten van kracht. Dankzij één van deze nieuwe wetten wordt het veel eenvoudiger om onbetaalde, onbetwiste facturen tussen bedrijven in België in te vorderen. Unpaid ontstond kort na de inwerkingtreding van deze wet. Wij specialiseerden ons als een van de eersten in deze nieuwe procedure, ook wel IOS-procedure genoemd. Maar hoe gaat deze in zijn werk?

Hoe werkt de invordering van een onbetaalde B2B-factuur in België

Zonder tussenkomst van de rechtbank

De belangrijkste wijzing was het uitschakelen van de rechtbank. Bedrijven hoeven niet meer langs de rechtbank te passeren om hun geld op te eisen. De procedure verloopt daardoor vandaag veel sneller dan vroeger.

Bovendien is de procedure een stuk goedkoper. Registratiekosten, rolrechten, rechtsplegingsvergoedingen en dagvaardingskosten vallen weg. Je betaalt enkel nog een voorschot dat uiteindelijk door de tegenpartij terugbetaald wordt. Je hebt ook recht op een schadebeding van maximum 10%.

 

Enkel voor onbetwiste vorderingen in België t.o.v. bedrijven

Deze nieuwe procedure mag je enkel op onbetwiste facturen toepassen. Betwist de tegenpartij de factuur, dan is het alsnog mogelijk om een procedure bij de rechtbank op te starten. Het is dus niet zo dat bedrijven geen toegang meer tot de rechtbank hebben. De rechtbanken worden echter ontlast met betrekking tot de onbetwiste vorderingen.

Wanneer een faillissementsprocedure is opgestart of wanneer een onderneming valt onder de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO), dan zijn deze regels niet van toepassing.

 

Ook belangrijk: aangezien het gaat over een Belgische wet, is de Potpourri-wet enkel van toepassing op vorderingen naar Belgische bedrijven.

Invorderingen ten opzichte van consumenten vallen dus niet onder deze regelgeving.

 

De IOS-procedure

Een onbetwiste factuur stuur je rechtstreeks naar Unpaid. Nadien worden een aantal wettelijke vereisten gecontroleerd. Zo kijken we na of de factuur niet verjaard is. Als indiener moet je aangeven dat de factuur wel degelijk onbetwist is. Ook je algemene voorwaarden, factuurvoorwaarden en rappels bezorg je aan ons.

Vervolgens sturen wij het dossier door naar een deurwaarder. De deurwaarder stuurt een formele aanmaning naar de klant. Vanaf dat moment heeft de klant een maand de tijd om te reageren. Nog eens acht dagen na het verstrijken van deze termijn stelt de deurwaarder een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal heeft dezelfde waarde als een beslissing van de rechtbank. De betaling kan dus opgeëist worden.
 

Unpaid is de specialist in onbetwiste vorderingen tussen bedrijven

Unpaid ontstond uit advocatenkantoor De Groote - De Man en is vandaag een onafhankelijk bedrijf. Ons doel was deze nieuwe procedure toegankelijk te maken voor Belgische bedrijven. Ondertussen hebben we een heel pak tevreden klanten en zijn we in dit opzet geslaagd. Via Unpaid vorderen onze klanten snel, eenvoudig en goedkoop hun onbetaalde facturen in.

Wij maken optimaal gebruik van het wettelijke kader. We creëerden bovendien een platform waardoor ondernemers eenvoudig dossiers kunnen doorsturen. Onze innovatieve aanpak werd bijgevolg beloond met de Credit Management Innovation Award.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Wil jij ook eenvoudig, goedkoop en efficiënt achter onbetaalde facturen aangaan? Stuur dan hier je dossier(s) door:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.