Vermijd verjaring van je factuur

Er bestaat wel degelijk zoiets als de verjaringstermijn van een factuur. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te schieten wanneer de betaaldatum overschreden is. Heb jij een oude, onbetaalde B2B-factuur liggen die je nog wil invorderen? Lees hier meer over de verjaring van zakelijke facturen.

Vervallen factuur

We spreken over een ‘vervallen factuur’ wanneer de uiterste betaaldatum is overschreden. Tenzij je andere afspraken hebt gemaakt met je klant, is die betaaltermijn standaard ten laatste 30 dagen vanaf de dag na ontvangst. Vanaf die datum heb je het recht om je centen juridisch in te vorderen. Daar wacht je best niet te lang mee, want hoe later je actie onderneemt, hoe kleiner de kans op betaling.

facturen tijdig betalen

 

Verjaring factuur

Een verjaarde factuur is niet meer geldig. Dat wil zeggen dat de betalingsverplichting voor je klant na verloop van een bepaalde termijn wegvalt. Hoe lang die termijn is, hangt af van het soort factuur. Als vuistregel kan je hanteren dat facturen in een zakelijke context een verjaringstermijn hebben van 10 jaar terwijl het bij particulieren, die goederen aankopen in een winkel, eerder 1 jaar zal zijn.

Er zijn echter belangrijke afwijkingen en in sommige gevallen is de verjaringstermijn slechts 6 maanden.

Wij focussen verder op zakelijke facturen.

 

Kan ik een verjaarde factuur invorderen?

Juridisch gezien heb je geen recht meer om de factuur in te vorderen als de verjaringstermijn verstreken is. De betaalverplichting voor je klant is dan immers weggevallen. Mocht je een zakelijke factuur van ouder dan 10 jaar toch proberen in te vorderen, kan je klant ‘verjaring’ inroepen voor de rechtbank. Je kan altijd wel nog proberen om een betaling te krijgen via een herinnering of een telefoontje, maar een juridische procedure kan niet meer.

 

Voorkom verjaring van je factuur via stuiting

Je kan de verjaringstermijn van een factuur verlengen door de verjaring van een factuur te stuiten. Dan begint die terug vanaf de eerste dag te lopen. Een zakelijke factuur die bijvoorbeeld 9 jaar oud is, zal dan opnieuw 10 jaar lang invorderbaar zijn. De meeste zakelijke facturen zijn dus in de praktijk tot 20 jaar na datum opeisbaar als je op tijd stuit.

 

Hoe kan je de verjaring van een factuur stuiten?

Je kan een factuur stuiten door ze binnen de eerste termijn door te sturen naar Unpaid. Op het moment dat onze gerechtsdeurwaarder een ingebrekestelling stuurt, verlengt dit de termijn opnieuw met 10 jaar.

Wil je wat meer te weten komen over wat stuiting precies is?
In dit artikel kom je nog meer te weten over stuiting van de verjaringstermijn.

 

Schorsing van de verjaringstermijn

In sommige gevallen kan de verjaringstermijn geschorst worden. Dit betekent dat de verjaringstermijn van de factuur voor een bepaalde tijd niet doorloopt. Wanneer de oorzaak van de schorsing verdwijnt, zal de verjaringstermijn verder lopen zoals voor de schorsing.

 

Laat het niet zover komen

Een gouden regel, laat onbetaalde facturen niet verjaren. Onderneem meteen actie van zodra de betaaldatum verstreken is. Een snelle reactie is de beste garantie dat je jouw geld zal ontvangen.

Halen betaalherinneringen en aanmaningen niets uit? Unpaid vordert je geld voordelig, snel en efficiënt in.
 

Ben je benieuwd of jouw factuur is verjaard of niet?

Met de Verjaringscalculator ontdek je moeiteloos wanneer jouw facturen verjaren. Probeer het en voorkom onbetaalde facturen.


Probeer Unpaid

Vul je gegevens hieronder in om je eerste claim te starten. Dan zetten wij alles in het werk om je geld in te vorderen!

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.