Mijn klant zit in gerechtelijke reorganisatie, wat nu?

Vroeger bekend als de 'wet op de continuïteit van de onderneming'

Onbetaalde facturen innen via de IOS-procedure, bijvoorbeeld via Unpaid, kan niet als je klant failliet is of zich beroept op ‘gerechtelijke reorganisatie’. Die ‘wet op de mogelijkheid tot gerechtelijke reorganisatie’ of ‘insolventiewet’ is de vernieuwde regelgeving voor wat vroeger de ‘wet op de continuïteit van de onderneming’ of de WCO heette. Graag leggen we jou uit wat dit precies wil zeggen. En vooral: hoe jij kan voorkomen dat je naar je verdiende centen mag fluiten.

Mijn klant zit in gerechtelijke reorganisatie wat nu

Wat is gerechtelijke reorganisatie?

Door zich te beroepen op de wettelijke mogelijkheden tot gerechtelijke reorganisatie - en als die wordt toegekend - beschermt een onderneming zichzelf tegen haar schuldeisers.

Als schuldeiser kan je ervoor opteren om mee te stappen in een reorganisatieplan, of niet. Als je als leverancier gelooft dat er nog een toekomst is voor de schuldenaar, dan kan je hierin volgen.

De beslissing over het reorganisatieplan ligt de facto bij de meerderheid van de schuldeisers. Keuren zij het plan goed, dan moeten de andere schuldeisers volgen. Weigert de meerderheid van de schuldeisers mee te gaan in het reorganisatieplan, dan is de kans groot dat de gerechtelijke reorganisatie tot een faillissement lijdt.

 

Er bestaan verschillende soorten gerechtelijke reorganisaties

 1. Een reorganisatie door minnelijk akkoord met de schuldeisers. Bijvoorbeeld spreiding van de betaling, het kwijtschelden van een deel van de schuldvordering …
 2. Een reorganisatie door een collectief akkoord met de schuldeisers. Hier stelt men een voortzettingsplan van de onderneming op en wordt meestal een deel van de schulden kwijtgescholden.
 3. Een reorganisatie met een overdracht van een deel of het geheel van de onderneming aan een of meerdere derde partijen. Hier wordt de onderneming of een deel ervan verkocht.

 

Wie kan de procedure van gerechtelijke reorganisatie gebruiken?

Vandaag is de wet van toepassing op iedere ‘onderneming’. Een onderneming is:

 • Een rechtspersoon (behalve publiekrechtelijke): een vennootschap (ongeacht de uitvoering), vzw of stichting.
 • Een natuurlijk persoon die een beroepsactiviteit uitoefent op zelfstandige basis. Ook een bestuurder van een onderneming en een zaakvoerder zijn ‘ondernemingen’.
 • Een uitoefenaar van een vrij beroepen: apotheker, tandarts, arts, advocaat …

 

Wanneer kan een onderneming een beroep doen op gerechtelijke reorganisatie?

Een onderneming met financiële problemen kan zij zichzelf nog een kans geven om haar activiteiten voort te zetten via de procedure voor gerechtelijke reorganisatie. In eerste instantie wil ze zo tijd winnen om de onderneming, met behulp van een herstelplan, weer financieel gezond te maken.

Door de opstart van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie zijn de schulden van de onderneming niet meer opeisbaar. Schuldeisers kunnen onbetaalde facturen dus niet meer invorderen via de IOS-procedure of de rechtbank.

De onderneming geniet daarnaast het voordeel van leveringsplicht, ook al zijn de oude facturen onbetaald gebleven.

 

Wat moet je doen als je klant een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt?

De gerechtelijke reorganisatie van jouw klant voorspelt weinig goeds voor jouw openstaande facturen. Maar dat is nog geen reden om jouw hoofd in het zand te steken.

Als schuldeiser moet je gebruik maken van RegSol. Het gebruiksvriendelijke digitale platform van de overheid om deze dossiers elektronisch af te handelen. Hiermee blijf je op de hoogte van de volledige procedure. Dat verhoogt de kans dat je onbetaalde facturen van een klant in gerechtelijke reorganisatie alsnog recupereert.

 

Volgende tips geven we jou graag mee:

 1. Check de lijst met de bedragen en schuldeisers
  De schuldenaar krijgt 8 dagen de tijd om schuldeisers, zoals jij, op de hoogte te brengen. Controleer zodra de lijst verschijnt of jouw onderneming erop staat en of de bedragen correct zijn. Daarnaast check je of de status van de schuldvordering klopt. Zie je een fout? Ga dan meteen in beroep, want je moet wettelijk één maand voor de datum van zitting reageren.

 2. Informeer jezelf
  Leer de boekhoudkundige situatie van jouw klant kennen. Als schuldeiser heb je tijdens de procedure het recht om het gerechtelijke reorganisatiedossier te raadplegen.

 3. Wees aanwezig bij de stemming
  Tijdens de zitting in de rechtbank wordt het reorganisatieplan van jouw schuldenaar al dan niet goedgekeurd. Als je daar aanwezig bent, kan je er mee over stemmen. Zo kan je je rechten laten gelden. Dat is heel interessant wanneer je een groot bedrag tegoed hebt. Voor een kleine schuldeiser is het soms tijdverlies.
   
 4. Kom jouw verplichtingen na

  Deze opschortingsperiode schort geen lopende contracten op. Nieuwe schuldvorderingen worden niet bevroren, al kan je strengere betalingsvoorwaarden eisen. Weet wel dat dit een risico kan meebrengen. Hoe groter de schuld wordt van je debiteur, hoe kleiner de kans dat jij jouw onbetaalde facturen nog kan recupereren.

 

Eenmaal de procedure is afgelopen, zijn er twee opties voor jouw schuldenaar: een herstel of een faillissement.

Komt het tot herstel, dan kan je blijven samenwerken met jouw klant. Die doet hoogstwaarschijnlijk extra zijn best om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt. Blijf voorzichtig, zodat jouw eigen onderneming niet in het gedrang komt.


Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Meteen een onbetaalde factuur innen? Dien hier je claim in:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.