Wat is Regsol?

We gingen in een vorig artikel al dieper in op het stijgende aantal faillissementen van bedrijven. En hoe belangrijk het in dat opzicht is om snel te reageren op onbetaalde facturen. In dit artikel lichten we REGSOL toe. Het digitale platform om faillissementsdossiers elektronisch af te handelen.  Het zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de ganse faillissementsprocedure. En het verhoogt de kans dat je onbetaalde facturen van een failliete schuldenaar of een schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie (ook bekend als WCO) alsnog recupereert.

Wat is REGSOL?

Op REGSOL dien je als schuldeiser je vorderingen van een schuldenaar die failliet is of in gerechtelijke reorganisatie (ook bekend als WCO) zit, digitaal in. Het platform zorgt voor een snellere verwerking van faillissementsaanvragen, faillissementen en gerechtelijke reorganisatieprocedures. De voordelen van de digitalisering zijn legio:

 • de verwerking van faillissementsaanvragen, faillissementen en gerechtelijke reorganisatieprocedures verloopt sneller;
   
 • je hebt een pak minder papierwerk;
   
 • je hebt als schuldeiser inzage in het verloop en de afhandeling van het faillissement.

REGSOL digitaliseert dus als het ware het volledige uitwisselingsproces tussen de spelers in een faillissement.

Hoe werkt REGSOL?

Stel: je hebt een of meer onbetaalde b2b facturen liggen van een klant die failliet wordt verklaard of in gerechtelijke reorganisatie (vroeger bekend als WCO) is. In dat geval dien je een aangifte van schuldvordering in. Voor 1 april 2017 verliep die aangifte via de griffie van de rechtbank van koophandel. Met mogelijks heel wat administratieve chaos.

Met REGSOL dien je als schuldeiser je vorderingen elektronisch in via https://www.regsol.be/, in 3 stappen:

 1. Je registreert je
  regsol aanmelden-Unpaid

   
 2. Je vult je gegevens en die van de schuldvordering in,  en je voegt alle overtuigingsstukken toe.

  regsol registratie-Unpaid

   
 3. Je krijgt een overzicht van je schuldvordering te zien, doet aanpassingen waar nodig en geeft je akkoord.

Voor wie is deze digitale schuldvordering via REGSOL verplicht?

Ben je een Belgisch rechtspersoon? Dan ben je verplicht om de schuldvordering online in te dienen. Dat kost je 6 euro en het moet meestal gebeuren binnen de 30 dagen. Als Belgisch natuurlijk persoon, heb je de keuze: of je kan online indienen of je dient de schuldvordering in bij de curator.

Als buitenlands rechts- of natuurlijk persoon moet je contact opnemen met de curator, als je niet wordt vertegenwoordigd door een bijzonder gemachtigde. De curator zal je dan de gepaste documenten bezorgen voor het indienen van de aangifte van schuldvordering.

Heb je onbetaalde facturen van een klant die failliet werd verklaard? Maak dan zeker gebruik van REGSOL. Voor al je andere onbetaalde B2B facturen schakel je snel en eenvoudig Unpaid in. Want snel optreden tegen wanbetalers is de beste remedie om je bedrijf gezond te houden. 

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.