Kortere betalingstermijnen voor KMO’s op komst

Machtspositie van grote bedrijven wordt ingeperkt

Betalingstermijnen van grote bedrijven ten opzichte van KMO’s mogen vanaf 29 april 2020 niet meer dan 90 dagen bedragen. Grote bedrijven misbruikten soms hun machtspositie ten opzichte van kleinere contractanten. Leveranciers werden onder druk gezet om lange betalingstermijnen te aanvaarden. Dit kon oplopen tot 120 dagen of meer. Wie niet akkoord ging, zag grote contracten aan zijn neus voorbijgaan. De nieuwe wet van 28 mei 2019 brengt daar verandering in.

Oplet: deze informatie is niet meer actueel. Je kan hier alles lezen over de nieuwe wetgeving over de maximale betalingstermijn.

 

Buitensporige betalingstermijnen naar KMO’s

De wettelijke betalingstermijn waarop een factuur betaald moet worden, bedraagt 30 dagen. Dit verandert niet. Het staat bedrijven echter vrij om een andere betalingstermijn af te spreken. Dit is in het voordeel van grote bedrijven. Deze vrijheid wordt nu gedeeltelijk ingeperkt. Na de nieuwe regelgeving uit 2016 is dit opnieuw een stap in de goede richting.

Veel KMO’s staan te springen voor een contract bij een groot bedrijf. Dit betekent vaak een grote omzetstijging. Daardoor is de concurrentie voor deze contracten groot. Grote bedrijven stonden in een machtspositie en konden buitensporige betalingstermijnen eisen. Uit een studie van UNIZO, Graydon en UCM blijkt hoe moeilijk KMO’s het hebben. 65% van de KMO’s geeft aan dat de grote bedrijven hun facturen later betalen dan afgesproken.

Hierdoor kwamen KMO’s regelmatig in de problemen op gebied van cashflow. Een betaling na 120 dagen of langer was geen uitzondering. Dit betekende dat jij als leverancier meerdere maanden moet overbruggen. De facturen van jouw leveranciers moeten wel op 30 dagen betaald worden. In een aantal gevallen was het zelf nodig om een onvoordelige lening aan te gaan. Ook een oplossing zoals factoring kwam bijzonder duur uit.

Ook de btw op jouw facturen moet je als KMO tijdig doorstorten. Een contract met een groot bedrijf was vaak een vergiftigd geschenk. Je groef een financiële put nog voor je een betaling ontving.

big-vs-small-Unpaid

Nooit meer langer dan 90 dagen wachten op een betaling

Alles samen mag de betalingstermijn vanaf 29 april 2020 niet meer dan 90 dagen bedragen. De maximumtermijn wordt verlaagd naar 60 dagen. Daarbovenop komt eventueel een verificatieperiode om de factuur te controleren van hoogstens 30 dagen.

Elke nieuwe overeenkomst die een langere betalingstermijn vooropstelt is ongeldig. Na het verstrijken van de termijn is het toegestaan om kosten aan te rekenen.

90-days-left-Unpaid

Voor wie?

KMO’s onderling blijven vrij om een betalingstermijn te onderhandelen. Zijn er geen concrete afspraken gemaakt, dan blijft de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen van toepassing. Wij raden aan om zo weinig mogelijk af te wijken van de wettelijke betalingstermijn. Denk goed na voor je een langere betalingstermijn aanvaardt.

De overheid houdt zichzelf buiten schot. Voor overeenkomsten met een overheid kan een langere betalingstermijn ook nog steeds. Helaas doet de overheid dus niets aan haar reputatie als trage betaler.

De regelgeving heeft tot doel de macht van grote bedrijven ten opzichte van (veel) kleinere leveranciers in te perken. Zodra een bedrijf aan 2 van de onderstaande voorwaarden voldoet spreken we van een “groot bedrijf” en niet meer van een KMO:

  • Gemiddeld meer dan 50 werknemers (op jaarbasis)
  • Meer dan 9 miljoen euro in jaaromzet (exclusief btw)
  • Een balanstotaal hoger dan 4,5 miljoen euro

Voldoet jouw bedrijf niet aan minstens 2 van de bovenstaande criteria en jouw klant wel? Dan hoef je, als alles goed gaat, nooit meer langer dan 90 dagen te wachten op een betaling.

Loopt er toch iets mis? Stellen jouw klanten hun betalingen uit? Stuur jouw vorderingen dan door naar Unpaid. Wij zorgen ervoor dat jij krijgt wat je verdient. Een snelle reactie tegen wanbetalers is de beste garantie dat jouw toekomstige facturen wel tijdig betaald worden.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Dien hier jouw claim in:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.