Onbetaalde facturen innen bij een onderneming of bij een privépersoon: wat is het verschil?

Als bedrijf heb je het zeker al eens meegemaakt: je klant betaalt niet. Wat nu? Je aanpak verschilt als je met een bedrijfsklant of met een particulier te maken hebt. In beide gevallen begin je met een vriendelijke herinnering, volgt daarna een bozere brief of e-mail en een aangetekend schrijven. Maar als dat allemaal niet helpt, verschillen de wettelijke stappen die je kan en moet zetten om het factuurbedrag te innen. In dit artikel geven we je overzicht.

Onbetaalde facturen innen bij particulier of onderneming

Onbetaalde facturen innen van een onderneming

Wil je juridisch innen - je klant wettelijk dwingen om te betalen - en is je klant een bedrijf? Dan heb je twee opties:

 

1) De IOS-procedure of Unpaid-procedure

Met deze procedure voor Invordering van Onbetwiste Schulden, die in 2016 wettelijk vorm kreeg, dwing je de betaling van de openstaande schuld af zonder dat je naar een advocaat of rechtbank moet. Je uploadt de factuur bij Unpaid en wij doen de rest. We gaan achter het volledige factuurbedrag aan én verhalen zelfs het voorschot dat je ons betaalt op je klant.

Dus:

  • Heeft je klant een Belgisch ondernemingsnummer?
  • Is de schuld onbetwist?
  • Is je klant niet failliet of zit die niet in gerechtelijke reorganisatie (WCO)?

Dan zijn alle wettelijke voorwaarden voldaan om de IOS-procedure in te zetten.

 

Welk voorschot betaal je?

Dat hangt af van het bedrag van de in te vorderen factuur, maar je krijgt dit voorschot bij een succesvol afgerond dossier integraal terug.

Waarde van dossier Kostprijs excl. btw
0 - 124,99 euro 187,54 euro
125 - 369,99 euro 223,56 euro
370 - 619,99 euro 259,74 euro
620 - 1.859,99 euro 277,88 euro
1.860 - 3.719,99 euro 314,06 euro
3720 - 12.399,99 euro 350,08 euro
12.400 - 37.199,99 euro 386,38 euro
37.200 - ... euro 458,72 euro

 

2) Invorderingsprocedure voor de rechtbank

Voldoet je klant niet aan één van de voorwaarden voor de IOS-procedure? Dan kan is het tijd om een advocaat te hulp te roepen. Zo kan je via de rechtbank de betaling van de onbetaalde factuur afdwingen.

 

Onbetaalde facturen innen van een particulier

Om een particuliere klant juridisch te dwingen om je factuur te betalen, bestaat er helaas geen gemakkelijke procedure zoals IOS-procedure. Gelukkig hebben we bij Unpaid over de jaren heen een netwerk van betrouwbare deurwaarders uitgebouwd.

Ook om een particulier een aanmaning te bezorgen, kan je op hen rekenen. Onze deurwaarder overhandigt je klant in persoon de betalingsaanmaning.

 

Voor €95 excl. btw onderneemt onze gerechtsdeurwaarder actie

Maar niet zonder de nodige check vooraf. Onze deurwaarder controleert eerst de solvabiliteit van je particuliere klant. Hij achterhaalt of de klant over het algemeen in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

  • Blijkt je klant niet solvabel, dan heeft het geen zin om een invorderingsprocedure op te starten. We bezorgen je een attest van oninbaarheid. Dit heb je nodig om toch de btw, die je al op de openstaande factuur betaalde, te recupereren en de omzet van die factuur uit je boekhouding te halen.
  • Is de solvabiliteit oké, dan gaat de deurwaarder fysiek tot bij je klant om een officiële aanmaning te overhandigen. Deze deurwaardersaanmaning bevat een duidelijk overzicht van de te betalen kosten en de instructie om die binnen de 15 dagen te betalen.

 

Wil je een van onze gerechtsdeurwaarders inschakelen om een particulier aan te manen tot betaling? Of wens je meer informatie over onze werkwijze?

Neem vrijblijvend contact op