Wat is een schadebeding?

Een schadebeding zorgt ervoor dat je, bovenop het standaard factuurbedrag, een extra som naast eventuele verwijlintresten kan vragen op het moment dat je klant niet betaalt. Een dergelijk schadebeding kan een percentage zijn (bijvoorbeeld 1% per maand), een vast bedrag (bijvoorbeeld 75 euro per factuur), een variabel bedrag (bijvoorbeeld 10% van de factuurwaarde) of een combinatie van voorgaande.

Wat is een schadebeding en waarom gebruik je het

 

Waarvoor dient een schadebeding?

Een schadebeding is een bepaling in je algemene voorwaarden en/of factuurvoorwaarden die ervoor zorgt dat je klant een extra bedrag moet betalen als de factuur niet op tijd wordt betaald. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de kosten te dekken die je moet maken om de factuur alsnog te innen. Een schadebeding kan dus helpen om de financiële risico's van wanbetaling te beperken.

 

Hoe pas je een schadebeding toe?

Een schadebeding kan worden opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen jou en je klant. Deze algemene voorwaarden moeten wel van tevoren ter kennis worden gebracht aan je klant. Dit kan bijvoorbeeld door deze mee te sturen met je offerte of factuur, of door ze op je website te publiceren en te verwijzen naar deze voorwaarden op je facturen.

Heb je geen algemene voorwaarden? Download dan hier gratis een voorbeeld:

Voorbeeld algemene voorwaarden

 

Schadebeding binnen de IOS-procedure: maximum 10%

Door de combinatie van eerder genoemde mogelijkheden of door het bepalen van een onredelijk hoog bedrag of rente, zou het schadebeding snel kunnen oplopen. Er is echter een maximum. Binnen de IOS-procedure mag het schadebeding gecombineerd met de eventuele verwijlintresten nooit meer dan 10% van het gevorderde bedrag bedragen.

Kortom, een schadebeding kan een nuttige bepaling zijn in je factuurvoorwaarden om de financiële risico's van wanbetaling te beperken en bij te dragen aan een gezonde cashflow.

 

Heb je nog vragen over het schadebeding?

Contacteer ons gerust en wij helpen je met je met plezier verder!

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.