4 manieren om de kredietlimiet van je klant te bepalen

Zal je klant binnen de afgesproken termijn zijn facturen kunnen betalen? Dat is een cruciale vraag om je te stellen vóór je gaat samenwerken. Een kredietlimiet helpt je daarbij: je krijgt een goed zicht op het kredietrisico van de klant en minimaliseert de kans op betalingsachterstanden.

Wat is kredietlimiet van klant

Wat is de kredietlimiet en waarvoor dient ze?

De kredietlimiet van een bedrijf is het maximale bedrag dat het bedrijf mag lenen of kopen op krediet. Dat bedrag varieert naargelang de kredietwaardigheid van het bedrijf en de voorwaarden die het heeft afgesproken met zijn kredietverstrekker.

Een bedrijf met een goede kredietwaardigheid kan vaak een hogere kredietlimiet krijgen dan een bedrijf met een slechte kredietwaardigheid. Ook factoren als het bedrijfsvermogen, inkomsten, winst en de kredietgeschiedenis bepalen de kredietlimiet die je als leverancier aan een klant geeft.

Belangrijk is dat je de kredietlimiet per klant regelmatig herbekijkt en ze aanpast als dat nodig is. Zo voorkom je geschillen met je klanten en zal je minder vaak met laattijdige betalingen te maken krijgen. Bovendien zal aandacht voor de kredietlimiet ook de tevredenheid van je klanten bevorderen, want ze weten duidelijk wat je van hen verwacht en appreciëren het dat je rekening houdt met hun actuele financiële situatie.

 

Hoe bepaal ik de kredietlimiet van mijn klant?

Hieronder geven we je enkele van de belangrijkste methodes mee. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de financiële situatie van je klanten, combineer je het best meerdere methodes.

 

Financiële analyse

Door de inkomsten, de uitgaven, het vermogen en de kredietgeschiedenis van het bedrijf te analyseren, krijg je een beeld van de financiële situatie van een klant. Hoe zit het met hun vermogen om een factuur binnen de afgesproken termijn te betalen en het risico op betalingsachterstand? Hiermee kan je een realistische kredietlimiet vastleggen die rekening houdt met hun vermogen om facturen te betalen.

Hoe kom je aan de cijfers die je hiervoor nodig hebt? Vaak kan je de laatst neergelegde jaarrekening van een klant online raadplegen. Je kan ook credit reports opvragen of gewoon rechtstreeks vragen naar hun financiële situatie.

 

Credit scoring

Credit scoring is een statistische methode die het kredietrisico van je klant aangeeft. Op basis van de kredietgeschiedenis, inkomsten en uitgaven van het bedrijf, krijgt het een kredietscore toegekend. Dat cijfer geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het bedrijf zijn facturen op tijd zal betalen.

De kredietscore kan je berekenen aan de hand van eigen data, of je kan een kredietbureau inschakelen (bv. Graydon of Companyweb). Met credit scoring krijg je snel een beeld van de kredietwaardigheid van je klant, zodat je een kredietlimiet kan bepalen die afgestemd is op het kredietrisico.

 

Referenties over betalingsgedrag opvragen

Door referenties over je klant op te vragen bij andere leveranciers of banken, krijg je een zicht op hoe vlot je klant in het verleden zijn facturen betaalde. Betaalt dit bedrijf op tijd? Zijn er eerder betalingsproblemen geweest?

Met die informatie kan je een risico-inschatting maken en een kredietlimiet bepalen die daar rekening mee houdt. Belangrijk is wel dat referenties altijd momentopnames zijn, vraag er dus regelmatig nieuwe op en pas dan de kredietlimiet aan als dat nodig blijkt.

 

Overeenkomst afsluiten

Je kan jezelf ook indekken door de kredietlimiet van je klant vast te leggen in een contract met betalingsvoorwaarden. In je algemene voorwaarden maak je dan duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de betalingsdatum en -bedragen en leg je eventuele boetes of gevolgen van niet-betaling vast. Ook kan je met je klant een borgsom of garantie overeenkomen, als extra zekerheid voor de betaling.

Dankzij de duidelijke afspraken in zo’n overeenkomst weten klanten wat je van hen verwacht, en dat kan helpen om betalingsachterstanden te minimaliseren en geschillen te voorkomen. Ook hier is het belangrijk om deze afspraken op te volgen en regelmatig de kredietlimiet te evalueren en eventueel aan te passen.

 

Loop je ondanks al deze voorzorgen toch tegen wanbetalers aan? Dan kunnen wij je helpen! 

 

Test Unpaid eens uit:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

Wens je liever eerst wat meer informatie? Contacteer ons, bel naar +32 9 396 34 00 of stuur een mail naar info@unpaid.be.